Chirurgia ogólna i onkologiczna

Koszt osobodnia opieki pacjenta (komercyjna doba hotelowa) - komercyjna doba hotelowa - nie uwzglednia kosztów pracy występujących na oddziale, kosztów komórek pomocniczych szpitala zwiazanych ze strefą techniczną i gospodarczą szpitala oraz kosztów organizacyjnych szpitala. 170 zł
Konsultacja  100 zł
Konsultacja Ordynatora  150 zł
Opatrunek zwykły  30 zł
Opatrunek złożony  80 zł
Usunięcie szwów  60 zł
Opracowanie chirurgiczne odleżyny  350 zł
Nacięcie ropnia prostego w znieczuleniu miejscowym  200 zł
Nacięcie ropnia w znieczuleniu ogólnym  1000 zł
Nacięcie krwiaka  200 zł
Przepuklina pachwinowa  2700 zł
Przepuklina brzuszna  4000 zł
Przepuklina mosznowa  2700 zł
Pobranie węzła głębokiego  2000 zł
Pobranie wycinka – plus koszt badania histopatologicznego 300 zł
Wycięcie tłuszczaka w znieczuleniu miejscowym – plus koszt badania histopatologicznego 400 zł
Wycięcie tłuszczaka w znieczuleniu ogólnym – plus koszt badania histopatologicznego 2500 zł
Wycięcie kaszaka – plus koszt badania histopatologicznego 250 zł
Amputacja pojedynczego palca  450 zł
Usunięcie paznokcia  250 zł
Plastyka paznokcia wrastającego  300 zł
Wszycie esperalu – plus koszt esperalu 300 zł
Rewizja rany  200 zł
Punkcja zwiadowcza powłok ciała – plus koszt badania histopatologicznego  200 zł
Punkcja jamy brzusznej – plus koszt cewnika 350 zł
Usunięcie zmiany skórnej – plus koszt badania histopatologicznego 250 zł
Usunięcie ciała obcego (bez użycia techniki obrazowej)  500 zł
Szycie proste  200 zł
Szycie złożone  400 zł
Usunięcie guzka piersi w znieczuleniu miejscowym  1000 zł
Usunięcie kwadrantu piersi  2700 zł
Całkowite usunięcie piersi  5300 zł
Biopsja mammotomiczna  3100 zł
Założenie cewnika Tenckhoffa  3500 zł
Założenie cewnika permanent  3500 zł
Usunięcie cewnika Tenckhoffa w znieczuleniu ogólnym  2400 zł
Usunięcie cewnika permanent  1400 zł
Założenie sondy Sengstakena  1800 zł
Wycięcie torbieli włosowatej  2000 zł
Założenie przetoki tętniczo – żylnej  3400 zł
Zabieg proktologiczny diagnostyczny  1800 zł
Anoskopia  100 zł
Rektoskopia  200 zł
Znieczulenie miejscowe  50 zł
Wycięcie zmian okołoodbytniczych pojedynczych – znieczulenie miejscowe 400 zł
Nacięcie ropnia okołoodbytniczego  3300 zł
Operacja zakrzepu przyodbytowego  300 zł
Polipektomia endoskopowa jelita grubego  1900 zł
Sphinkterotomia boczna (szczelin odbytu)  1800 zł
Wycięcie przetoki okołoodbytniczej  2500 zł
Wycięcie żylaków odbytu  2500 zł
Leczenie żylaków przez zakładanie gumek (metoda Barona)/1 gumka/ - każda kolejna gumka przy danym zabiegu - dodatkowo 100 zł 250 zł
Mrożenie zmian okołoodbytniczych – 1 seans  200 zł
Mrożenie zmian w kanale odbytu do 5 cm  200 zł
Ultrasonografia endorektalna (ERUS)  200 zł
Biopsja monitorowana ERUS  400 zł
Cholecystektomia laparoskopowa  3400 zł
Klasyczna cholecystektomia  3600 zł
Laparoskopia diagnostyczna  2600 zł
Appendectomia  2600 zł
Wycięcie żylaków kończyn – bez safenektomii  1700 zł
Wycięcie żylaków kończyn – z safenektomią  2200 zł
Biopsja cienkoigłowa narządów jamy brzusznej  2500 zł
Biopsja gruboigłowa jamy brzusznej (przezskórna)  3000 zł
Biopsja tarczycy. sutka. zmian powierzchniowych – plus koszt badania histopatologicznego 200 zł
ERCP  2600 zł
ERCP+papillotomia  4300 zł
Polipektomia endoskopowa żołądka  1800 zł
Hemikolektomia  12000 zł
Przednia resekcja odbytnicy  12000 zł
Resekcja esicy  7000 zł
Laparotomia zwiadowcza  6200 zł
Kompleksowe zabiegi żołądka i dwunastnicy  12000 zł
Kompleksowe zabiegi trzustki  16000 zł
Drenaż przezskórny torbieli trzustki  4400 zł
Operacje tarczycy  4500 zł
Port naczyniowy  5400 zł
PEG  2200 zł
Gastrostomia  2400 zł
USG jamy brzusznej  80 zł
USG piersi  80 zł
USG tarczycy  80 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska – cena za 1 godzinę 35 zł
Radykalna mastektomia  7500 zł
Biopsja gruboigłowa powłok ciała - cena nie zawiera kosztu badania histopatologicznego 300 zł
Dodatkowa gumka do procedury 16/52  100 zł
Pobranie wycinka do badania hist-pat.  60 zł
Przepuklina pępkowa  3500 zł
Nacięcie ropnia prostego w znieczuleniu miejscowym 300 zł
Opróżnienie zropiałej torbieli 150 zł
Usunięcie paznokcia z częściowym usunięciem zmiany 700 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Koszt osobodnia opieki pacjenta (komercyjna doba hotelowa) - komercyjna doba hotelowa - nie uwzglednia kosztów pracy występujących na oddziale, kosztów komórek pomocniczych szpitala zwiazanych ze strefą techniczną i gospodarczą szpitala oraz kosztów organizacyjnych szpitala. 140 zł
Konsultacja  250 zł
Konsultacja Ordynatora  400 zł
Usunięcie zęba proste  350 zł
Chirurgiczne usunięcie zęba  600 zł
Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego  700 zł
Założenie opatrunku do zębodołu  160 zł
Plastyka połączenia przetoki ust.- zatok.  1500 zł
Naprawa protezy (pierwszy element)  200 zł
Naprawa protezy (każdy następny element)  100 zł
Wyłuszczenie torbieli z badaniem histopatologicznym  1500 zł
Resekcja wierzchołka korzenia  1000 zł
Zaopatrzenie krwawienia po ekstrakcji  600 zł
Odbarczenie torbieli  1000 zł
Obturator protetyczny  600 zł
Wykonanie protezy (jedna)  2000 zł
Proteza poresekcyjna  3500 zł
Zaopatrzenie tkanek miękkich (szycie ran)  700 zł
Reinplantacja zęba  1000 zł
Nastawienie kości jarzmowej  7500 zł
Usunięcie ciała obcego z zaopatrzonej rany  1200 zł
Nastawienie złamania nosa  4000 zł
Nastawienie i unieruchomienie wyr. zębodołów  800 zł
PCI  500 zł
Wycinek  800 zł
Punkcja wiertakowi kości  1000 zł
Usunięcie węzła do badania histopatologicznego  3000 zł
Zwiadowcze otwarcie zatoki szczękowej z badaniem  5000 zł
Wycięcie zmian skóry (błony ślinowej)  1500 zł
Nacięcie ropnia, czyraka zewnątrzustne w znieczuleniu miejscowym 1500 zł
Pobranie materiału do badania bakteriologicznego  150 zł
Osteosynteza złamania kości jarzmowej bez koszt implantu 8000 zł
Osteosynteza pojedynczego złamania żuchwy  bez koszt implantu 6000 zł
Osteosynteza podwójnego złamania żuchwy  bez koszt implantu 9000 zł
Operacja usunięcia węzłów chłonnych szyi  8000 zł
Operacja usunięcia ogniska pierwotnego  7000 zł
Wykonanie epitezy twarzy na implantach (w cenę wliczono 3 implanty) 25000 zł
Operacja wad gnatycznych bez kosztu implantu 9500 zł
Manualne nastawienie doprzedniego zwichnięcia żuchwy  500 zł
Operacja orbitopatii tarczycowej  9500 zł
Wytworzenie neoartozy w zesztywnieniu stawu skroniowo-żuchwowego  8000 zł
Przetoka ustno – zatokowa. ustno – torbielowa (pobyt do 2 dni)  6000 zł
Progenia (pobyt do 5 dni) wraz z implantami 17000 zł
Progenia + retrognacja (pobyt do 5 dni) wraz z implantami 25000 zł
Zęby z miazgą zgorzelinową, zęby mądrości, zęby zatrzymane (pobyt do 2 dni)  5500 zł
Niewielkie zmiany skórne 1500 zł
Średnie zmiany skórne 2500 zł
Duże zmiany skórne 3500 zł
Torbiele 1500 zł
Guz przyusznicy (pobyt do 2 dni)  8000 zł
Modelacja ubytków pooperacyjnych lub wrodzonych (pobyt do 2 dni. przeszczep autogenny tłuszczu pobrany drogą liposukcji)  6000 zł
Nacięcie ropnia, czyraka zewnątrzustnie w znieczuleniu ogólnym z pobytem 2 dni 3000 zł
Średnie zmiany skórne w znieczuleniu ogólnym i pobytem 3 dni 6000 zł
Nastawienie i unieruchomienie kości żuchwy  1500 zł
Operacja zatoki czołowej i sitowia z dostępu skórnego w znieczuleniu ogólnym.  6000 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska / Cena za godzinę 35 zł
Pobranie wycinka do badania hist-pat.  200 zł
Leczenie zachowawcze pojedyńczego złamania żuchwy  1500 zł
Leczenie zachowawcze podwójnego złamania żuchwy  1500 zł
Rekonstrukcja dna oczodołu z przeszczepem kości (ewentualny pobyt 1 dzień dodatkowo płatny) 9000 zł
Konsultacja  80 zł
Rekonstrukcja dna oczodołu z przeszczepem kości (pobyt 3 dni)  9000 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Chirurgia dermatologiczna

Koszt osobodnia opieki pacjenta (komercyjna doba hotelowa) - komercyjna doba hotelowa - nie uwzglednia kosztów pracy występujących na oddziale, kosztów komórek pomocniczych szpitala zwiazanych ze strefą techniczną i gospodarczą szpitala oraz kosztów organizacyjnych szpitala. 140 zł
Konsultacja  100 zł
Konsultacja Ordynatora  150 zł
Psorilux - 3070 SUP  30 zł
Psorilux - 5050 SUP  30 zł
Psorilux – PUVA  30 zł
Kwarcówka za 1 min.  10 zł
Sollux  10 zł
Próby świetlne – kwarcówka  15 zł
Próby świetlne – UVB  15 zł
Jonoforeza  15 zł
BIOCOM za 3 min.  10 zł
Badanie video-dermatoskopowe znamion skórnych oraz czerniaka  140 zł
Znieczulenie nasiękowe  31 zł
Znieczulenie przewodowe  53 zł
Wycięcie zmiany z zastosowaniem plastyki miejscowej typu wrzecionowatego – twarz  450 zł
Wycięcie zmiany z zastosowaniem plastyki miejscowej typu wrzecionowatego - inne lokalizacje  400 zł
Wycięcie zmiany z zastosowaniem plastyki M.V-Y lub innej – twarz  1100 zł
Wycięcie zmiany z zastosowaniem plastyki M.V-Y lub innej - inne lokalizacje  1100 zł
Wycięcie zmiany z zastosowaniem plastyki płatowej - twarz  1100 zł
Wycięcie zmiany z zastosowaniem plastyki płatowej - inne lokalizacje  1100 zł
Wycięcie zmiany z zastosowaniem przeszczepu skóry pełnej grubości – twarz  1500 zł
Wycięcie zmiany z zastosowaniem przeszczepu skóry pełnej grubości - inne lokalizacje  1200 zł
Szycie proste  200 zł
Szycie złożone  450 zł
Opatrunek zwykły  30 zł
Opatrunek złożony  80 zł
Usunięcie szwów  60 zł
Wyłyżeczkowanie zmiany skórnej  (1 zmiana) 150 zł
Elektrokoagulacja zmiany skórnej  100 zł
Usunięcie kłykcin kończystych - małe  1500 zł
Usunięcie kłykcin kończystych - duże  2500 zł
Usunięcie paznokcia  300 zł
Plastyka paznokcia wrastającego  400 zł
Nacięcie ropnia małego  40 zł
Nacięcie ropnia dużego i ropowicy  150 zł
Leczenie owrzodzeń podudzia - przeszczepienie naskórka małe  523 zł
Leczenie owrzodzeń podudzia - przeszczepienie naskórka duże  627 zł
Pobranie wycinka skórnego  300 zł
Mrożenie N20 - jedna brodawka  70 zł
Mrożenie N20 - do 5 brodawek  150 zł
Mrożenie N20 - powyżej 5 brodawek  263 zł
Wycięcie kępek żółtych  600 zł
Wycięcie blizny  400 zł
Podanie sterydów do keloidu  200 zł
Lampa UVB 311  30 zł
Lampa UVA-1  30 zł
Próby świetlne UVB i UVA  15 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska (Cena za 1 godzinę) 35 zł
Pobranie wycinka do badania hist-pat.  60 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Endoskopia

Konsultacja lekarska Kierownika Zakładu Endoskopii 150 zł
Konsultacja lekarska  100 zł
Gastroskopia diagnostyczna  230 zł
Gastroskopia – polipektomia  472 zł
Gastroskopia – Mukozektomia  2000 zł
Gastroskopia – podwiązywanie żylaków (bez implantu)  1300 zł
Gastroskopia – ostrzykiwanie  559 zł
Gastroskopia – kliprowanie  676 zł
Gastroskopia – beamer  473 zł
Gastroskopia – rozszerzanie balonem  1950 zł
Gastroskopia – z protezowaniem (bez cewnika balonowego)  6000 zł
Gastroskopia – usuwanie ciał obcych  840 zł
Gastroskopia – pobranie materiału do badania mikrobiologicznego  300 zł
Gastroskopia – założenie sondy dojelitowej  310 zł
Gastroskopia – sklerotyzacja żylaków (klej)  1500 zł
Duodenoskopia  200 zł
ERCP-diagnostyczna  1200 zł
Papillotomia  860 zł
Usunięcie złogu  665 zł
Litotrypsja endoskopowa  2600 zł
Rozszerzanie balonem dróg żółciowych  2000 zł
Protezowanie dróg żółciowych (bez implantu)  2600 zł
Sigmoidoskopia  191 zł
Sigmoidoskopia – polipektomia  500 zł
Kolonoskopia – diagnostyczna  450 zł
Kolonoskopia – polipektomia  640 zł
Kolonoskopia polipektomia – skomplikowana ( 3 polipy. polip > 2cm)  1420 zł
Kolonoskopia – rozszerzanie balonem  1500 zł
Kolonoskopia – protezowanie (bez cewnika balonowego)  6400 zł
Choledochofiberoskopia śródoperacyjna  400 zł
Pobranie wycinka do badania hist.pat.  60 zł
Test ureazowy  50 zł
Manometria zwieracza Oddiego  700 zł
Manometria przełyku lub odbytu  680 zł
PH-metria przełykowa  593 zł
PH-metria żołądkowo – przełykowa  880 zł
Badanie dojazdowe  250 zł
Dezynfekcja  42 zł
Sedoanalgezja (znieczulenie)  150 zł
Dodatkowa opieka lekarska przy udzielaniu świadczeń z zakresu endoskopii  600 zł
Badanie na wezwanie  600 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Ginekologia i położnictwo z ginekologią onkologiczną

Koszt osobodnia opieki pacjenta (komercyjna doba hotelowa) - komercyjna doba hotelowa - nie uwzglednia kosztów pracy występujących na oddziale, kosztów komórek pomocniczych szpitala zwiazanych ze strefą techniczną i gospodarczą szpitala oraz kosztów organizacyjnych szpitala. 180 zł
Konsultacja  100 zł
Konsultacja Ordynatora  150 zł
USG ginekologiczne  80 zł
USG położnicze  120 zł
USG genetyczne 11 – 14 t.c.  250 zł
Test podwójny (PAPPA beta HCG)  250 zł
USG genetyczne 18 – 23 t.c.  250 zł
Monitorowanie cyklu w USG (pierwsze badanie )  80 zł
Monitorowanie cyklu w USG (każde następne badanie )  30 zł
Cytologia  34 zł
Kolposkopia  120 zł
Histeroskopia ambulatoryjna  800 zł
Amniopunkcja z oceną kariotypu  1500 zł
HSG  280 zł
Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej  80 zł
Wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy, pobranie wycinków z tarczy cz.pochwowej, ukręcenie polipa (pobyt do 1 dnia)  950 zł
Nacięcie ropnia gruczołu Bartholina (pobyt do 1 dnia)  900 zł
Wyłuszczenie torbieli gruczołu Bartholina (pobyt do 1 dnia)  1200 zł
Znieczulenie porodu  400 zł
Konizacja szyjki macicy (pobyt do 1 dnia)  1200 zł
Pochwowe usunięcie macicy (pobyt do 3 dni)  3500 zł
Radykalne usunięcie macicy (pobyt do 8 dni)  8900 zł
HPV metodą Real Time PCR  150 zł
Laparoskopia diagnostyczna ( pobyt do 1 dnia)  2800 zł
Histeroskopia diagnostyczna bez znieczulenia (pobyt do 1 dnia)  900 zł
Histeroskopia diagnostyczna ze znieczulenia (pobyt do 1 dnia)  1200 zł
Histeroskopia operacyjna bez znieczulenia (pobyt do 1 dnia)  1800 zł
Histeroskopia operacyjna ze znieczuleniem (pobyt do 1 dnia)  2000 zł
Badanie urodynamiczne  700 zł
Badanie urodynamiczne kompleksowe z profilometrią cewkową  600 zł
Leczenie operacyjne nietrzymania moczu z użyciem materiału syntetycznego (pobyt do 2 dni)  2700 zł
Usunięcie torbieli, przydatków laparoskopowe (pobyt do 2 dni)  2800 zł
Miomektomia konserwatywna (pobyt do 2 dni)  3000 zł
Miomektomia konserwatywna laparoskopowa (pobyt do 2 dni)  3500 zł
Amputacja trzonu macicy (pobyt do 2 dni)  3000 zł
Laparoskopowa amputacja trzonu macicy (pobyt do 2 dni)  3500 zł
Usunięcie macicy (pobyt do 2 dni)  3500 zł
Laparoskopowe usunięcie macicy (pobyt do 2 dni)  4000 zł
Plastyka pochwy - Waginoplastyka (pobyt do 2 dni)  3000 zł
Plastyka pochwy z użyciem implantu (pobyt do 2 dni)  3500 zł
Laparoskopowa diagnostyka niepłodności (pobyt do 1 dnia)  2800 zł
Dodatkowa opieka lekarska przy porodzie  2000 zł
Dodatkowa opieka położnej przy porodzie  1000 zł
Szkoła rodzenia – Kurs zwykły (6 godzin) 330 zł
Szkoła rodzenia – Kurs przyśpieszony (sobotnio - niedzielny) / 6 godzin 330 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska (cena za 1 godzinę) 35 zł
Pobranie wycinka do badania hist-pat.  60 zł
Obecność na sali cięć  150 zł
Labioplastyka - jedna strona  1800 zł
Labioplastyka - dwie strony  3000 zł
Hymenotomia (Usunięcie błony dziewiczej) 1200 zł
Hymenoplastyka (Odtworzenie błony dziewiczej) 1600 zł
Plastyka krocza (Redukcja blizn poporodowych, zmniejszenie przedsionka pochwy) 3000 zł
Usunięcie brodawek, znamion okolic intymnych - małe (z badaniem his-pat, w znieczuleniu miejscowym) 300 zł
Usunięcie brodawek, znamion okolic intymnych - duże (z badaniem his-pat, w znieczuleniu miejscowym) 500 zł
Założenie wkładki wewnątrzmacicznej  400 zł
Założenie wkładki wewnatrzmacicznej w znieczuleniu ogólnym  670 zł
Konsultacja w poradni laktacyjnej- I wizyta  80 zł
Konsultacja w poradni laktacyjnej- II wizyta  60 zł
Usunięcie guzka piersi w znieczuleniu ogólnym  1500 zł
Obniżenie tylnej ściany pochwy.  2800 zł
Histeroskopowe wyciągnięcie wkładki wewnątrzmacicznej z założeniem nowej  500 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Poradnia laktacyjna

Konsultacja w poradni laktacyjnej- I wizyta  80 zł
Konsultacja w poradni laktacyjnej- II wizyta  60 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Szkoła Rodzenia

Szkoła rodzenia – Kurs zwykły (6 godzin) 330 zł
Szkoła rodzenia – Kurs przyśpieszony (sobotnio - niedzielny) / 6 godzin 330 zł

Hematologia

Koszt osobodnia opieki pacjenta (komercyjna doba hotelowa) - komercyjna doba hotelowa - nie uwzglednia kosztów pracy występujących na oddziale, kosztów komórek pomocniczych szpitala zwiazanych ze strefą techniczną i gospodarczą szpitala oraz kosztów organizacyjnych szpitala. 100 zł
Konsultacja  100 zł
Konsultacja Ordynatora  150 zł
Konsultacja - dotyczy tylko posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 80 zł
Biopsja szpiku kostnego (cena dla pacjentów obsługiwanych w ramach umów z placówkami zewnętrznymi) 120 zł
Trepanobiopsja (cena dla pacjentów obsługiwanych w ramach umów z placówkami zewnetrznymi. Wycena trepanobiopsji nie obejmuje kosztu badania histopatologicznego) 470 zł
Plazmafereza lecznicza (cena dla pacjentów obsługiwanych w ramach umów z placówkami zewnetrznymi. Cena zawiera koszt cewnika dwu-światłowego ostrego oraz pracę anestezjologa) 2500 zł
Założenia cewnika do dializ (cena dla pacjentów obsługiwanych w ramach umów z placówkami zewnetrznymi. Cena zawiera koszt cewnika dwu-światłowego ostrego oraz pracę anestezjologa) 90 zł
Ocena cytologiczna rozmazu krwi obwodowej (cena dla pacjentów obsługiwanych w ramach umów z placówkami zewnętrznymi) 40 zł
Ocena cytologiczna rozmazu szpiku kostnego (cena dla pacjentów obsługiwanych w ramach umów z placówkami zewnętrznymi) 75 zł
Ocena cytologiczna rozmazu węzła chłonnego (cena dla pacjentów obsługiwanych w ramach umów z placówkami zewnętrznymi) 75 zł
Konsultacja Ordynatora z oceną cytologiczną rozmazu szpiku kostnego lub węzła chłonnego (cena dla pacjentów obsługiwanych w ramach umów z placówkami zewnętrznymi) 150 zł
Biobsja szpiku kostnego (cena dla pacjentów komercyjnych) 350 zł
Trepanobiopsja (cena dla pacjentów komercyjnych. W cenie koszt badania histopatologicznego) 1500 zł
Porada psychologa  150 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska / cena za 1 godzinę 35 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Specjalistyczna diagnostyka kardiologiczna

Koszt osobodnia opieki pacjenta (komercyjna doba hotelowa) - komercyjna doba hotelowa - nie uwzglednia kosztów pracy występujących na oddziale, kosztów komórek pomocniczych szpitala zwiazanych ze strefą techniczną i gospodarczą szpitala oraz kosztów organizacyjnych szpitala. 140 zł
Konsultacja  100 zł
Konsultacja Ordynatora  150 zł
ECHO (Badanie ultrasonograficzne oceniające dokładnie pracę serca, wielkość jam serca, grubość ścian, funkcje zastawek serca. Trwa około 15 minut, jest nieinwazyjne. Wynik wydawany jest natychmiast. Nie wymaga przygotowania Pacjenta do badania). 80 zł
ECHO-STRES  250 zł
Test stymulacji przedsionka  100 zł
EKG wysiłkowe (Badanie polega na ocenie pracy serca w EKG w trakcie wysiłku fizycznego. Najczęściej wykonywany jest marsz po ruchomej bieżni ze stopniowo wzrastającą szybkością przesuwu taśmy. Oceniany jest zapis EKG, ciśnienie tętnicze, samopoczucie Pacjenta. Badanie trwa około 15-20 minut. Wynik wydawany jest natychmiast. Badanie służy głównie do diagnostyki choroby wieńcowej, oceny skuteczności leczenia (np. po angioplastyce naczyń wieńcowych, operacjach serca). UWAGA : niektóre schorzenia stanowią przeciwskazanie do wykonywania tego badania. Dlatego obecny w trakcie badania lekarz bada Pacjenta przed rozpoczęciem badania. Najlepiej gdy Pacjent posiada skierowanie na badanie wydane przez swojego lekarza prowadzącego. Wskazane jest posiadanie dokumentacji lekarskiej (np. kart informacyjnych)). 80 zł
EKG spoczynkowe z opisem (Podstawowe badanie oceniające funkcje serca pod kątem zaburzeń rytmu, niedokrwienia. Wykonywane praktycznie natychmiast. Nie wymaga przygotowania ze strony Pacjenta. Opisu dokonuje specjalista kardiolog). 25 zł
Holter / CTK (24-godzinny pomiar ciśnienia (tzw. Holter ciśnieniowy) - badanie polega na załozeniu specjalnego mankietu na ramię i połaczeniu go z rejestratorem noszonym przy pasku. Aparat dokonuje pomiarów ciśnienia wielokrotnie w ciągu doby. Po upływie doby Pacjent zgłasza się do pracowni EKG i aparat jest odpinany. Wynik badania jest wydawany po około 15 minutach. Badanie służy głównie do diagnostyki nadciśnienia, skuteczności leczenia. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania). 80 zł
Holter / EKG (Badanie EKG metodą Holtera (24 godzinny zapis EKG) - badanie polega na podłaczeniu Pacjenta za pomocą specjalnych elektrod (przyklejonych do skóry) do miniaturowego aparatu EKG. Po podłączeniu aparatu Pacjent udaje się do domu i swoich codziennych obowiązków. Aparat całą dobę rejestruje zapis EKG. Po upływie doby Pacjent zgłasza się ponownie do pracowni EKG. Aparat jest odpinany, a zapis EKG poddawany analizie. Wynik badania jest dostępny w dniu oddania aparatu (rejestratora). Badanie służy głównie do analizy zaburzeń rytmu serca. Stosowane jest w diagnostyce omdleń, utrat przytomności, kołatań serca itp. Badanie nie wymaga przygotowania ze strony Pacjenta). 90 zł
Test pochyleniowy  120 zł
Echo przyłóżkowe   150 zł
Echo przezprzełykowe  250 zł
Nakłucie worka osierdziowego z materiałami (bez zestawu do nakłucia) do procedury należy dodać Echo przyłóżkowe 200 zł
Nakłucie worka osierdziowego  (bez zestawu do nakłucia) bez materiałów i pielęgniarki, do procedury należy dodać Echo przyłóżkowe 140 zł
Kardiowersja   100 zł
Założenie elektrody do czasowej stymulacji serca z założeniem wkłucia (bez elektrody do stymulacji serca) 250 zł
Założenie elektrody do czasowej stymulacji serca bez wkłucia (bez elektrody do stymulacji serca) 150 zł
Kontrola rozrusznika serca  150 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska / cena za 1 godzinę 35 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Specjalistyczna diagnostyka neurologiczna

Koszt osobodnia opieki pacjenta (komercyjna doba hotelowa) - komercyjna doba hotelowa - nie uwzglednia kosztów pracy występujących na oddziale, kosztów komórek pomocniczych szpitala zwiazanych ze strefą techniczną i gospodarczą szpitala oraz kosztów organizacyjnych szpitala. 120 zł
Konsultacja  110 zł
Konsultacja Ordynatora  150 zł
Pracownia EEG - badania EEG : od 110 zł
Badanie EEG z opisem  110 zł
VIDEO EEG- do 1 godziny  230 zł
VIDEO EEG- do 2 godziny  300 zł
VIDEO EEG- powyżej 2 godziny  420 zł
VIDEO EEG (3 godziny)  330 zł
VIDEO EEG (6 godzin)  450 zł
Pracownia EMG - badania EMG : od 100 zł
Badanie mięśni EMG – (jeden mięsień)  100 zł
Badanie nerwów EMG (jeden nerw)  100 zł
Elektroda do badania mięśni jednorazowa (EMG) 80 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska / cena za 1 godzinę 35 zł
Badanie skalą WISKAD / MMPI  150 zł
Porada psychologiczno-diagnostyczna  100 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Okulistyka

Koszt osobodnia opieki pacjenta (komercyjna doba hotelowa) - komercyjna doba hotelowa - nie uwzglednia kosztów pracy występujących na oddziale, kosztów komórek pomocniczych szpitala zwiazanych ze strefą techniczną i gospodarczą szpitala oraz kosztów organizacyjnych szpitala. 490 zł
Konsultacja  100 zł
Konsultacja Ordynatora  150 zł
Zabieg operacyjny usunięcia zaćmy  od 3400 zł
Iniekcje doszklistkowe od 1850 zł
Iniekcja okołogałkowa (bez ceny leku)  50 zł
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego  26 zł
Krzywa dobowa - 5 pomiarów  100 zł
Kalkulacja mocy soczewki wewnątrzgałkowej  100 zł
Badanie pola widzenia perymetrem komputerowym  50 zł
Drogi łzowe: płukanie  40 zł
USG okulistyczne  100 zł
Usuwanie ciała obcego z rogówki  60 zł
Usuwanie szwów skórnych (powieki)  40 zł
Usuwanie szwów rogówkowych  100 zł
Operacja skrzydlika  1000 zł
Operacja guzków powiek z badaniem histopatologicznym (z opracowaniem plastycznym dopłata 500.00 zł) 1000 zł
Operacja gradówki w znieczuleniu miejscowym (w przypadku zastosowania znieczulenia ogólnego dopłata za znieczulenie - 300.00 zł) 400 zł
Operacja kępek żółtych  500 zł
Operacja drobnych zmian skóry powiek (brodawka. róg skórny)  400 zł
Blefaroplastyka powiek  1000 zł
Chirurgiczna korekcja zmarszczek powiek - jedno oko  1000 zł
Zeszycie szpary powiekowej  800 zł
Pachymetria z oznaczeniem komórek śródbłonka  100 zł
Angiografia fluoresceinowa  200 zł
OCT (wymagana konsultacja okulistyczna) 200 zł
OCT - jedno oko  100 zł
YAG - laserowa kapsulotomia  300 zł
YAG - laserowa iridotomia  400 zł
Laserokoagulacja zmian siatkówki w przebiegu cukrzycy - jednorazowa  300 zł
Panfotokoagulacja laserowa siatkówki  1000 zł
Laserokoagulacja przedarcia lub otworu siatkówki  400 zł
(ALT) Trabekuloplastyka laserowa w jaskrze  400 zł
(SLT) Selektywna trabekuloplastyka laserowa w jaskrze  500 zł
Pole widzenia statyczne PLO (bez interpretacji wyników) 50 zł
Dyżur pielęgniarski ( po zabiegu lub wg. życzenia chorego)  25 zł
Usunięcie 1 szwu  20 zł
Iniekcje doszklistkowe inhibitora VEGF - EYLEA  2000 zł
Zabieg operacyjny usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem standardowej soczewki zwijalnej Acry Soft AT (w przypadku zastosowania znieczulenia ogólnego dopłata za znieczulenie - 300.00 zł., wymagana konsultacja okulistyczna) 3512 zł
Zabieg operacyjny usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem standardowej soczewki zwijalnej Acry Soft IQ (w przypadku zastosowania znieczulenia ogólnego dopłata za znieczulenie - 300.00 zł., wymagana konsultacja okulistyczna) 3642 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska / cena za 1 godzinę 35 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Onkologia

Koszt osobodnia opieki pacjenta (komercyjna doba hotelowa) - komercyjna doba hotelowa - nie uwzglednia kosztów pracy występujących na oddziale, kosztów komórek pomocniczych szpitala zwiazanych ze strefą techniczną i gospodarczą szpitala oraz kosztów organizacyjnych szpitala. 150 zł
Konsultacja  100 zł
Konsultacja Ordynatora  150 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska / cena za 1 godzinę 35 zł
Chemioterapia - według indywidualnej terapii do ustalenia zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Ortopedia i neuroortopedia, urazy wielonarządowe

Koszt osobodnia opieki pacjenta (komercyjna doba hotelowa) - komercyjna doba hotelowa - nie uwzglednia kosztów pracy występujących na oddziale, kosztów komórek pomocniczych szpitala zwiazanych ze strefą techniczną i gospodarczą szpitala oraz kosztów organizacyjnych szpitala. 140 zł
Konsultacja  100 zł
Konsultacja Ordynatora  200 zł
Opatrunek zwykły  30 zł
Opatrunek złożony  80 zł
Opatrunek Dessaulta  100 zł
Opatrunek gipsowy mały  50 zł
Opatrunek gipsowy duży  110 zł
Usunięcie gipsu małego  30 zł
Usunięcie gipsu dużego  40 zł
Szycie proste  200 zł
Szycie złożone  500 zł
Usunięcie szwów  60 zł
Usunięcie zmiany skórnej  250 zł
Usunięcie ciała obcego  100 zł
Wycięcie kaszaka  270 zł
Opracowanie chirurgiczne odleżyny  500 zł
Nacięcie ropnia prostego  200 zł
Amputacja palca  200 zł
Usunięcie paznokcia  200 zł
Plastyka paznokcia wrastającego  300 zł
Nastawienie zwichnięcia  150 zł
Nastawienie złamania proste  200 zł
Nastawienie złamania złożone  300 zł
Nastawienie barku  150 zł
Drobny zabieg kostny  200 zł
Podanie leku dostawowo  50 zł
Punkcja stawu  60 zł
Punkcja brzucha  162 zł
Punkcja jamy opłucnej  185 zł
Punkcja zwiadowcza  100 zł
Drenaż jamy opłucnej  500 zł
Drenaż przepływowy mały  150 zł
Drenaż przepływowy duży  800 zł
Rewizja rany  200 zł
Wycięcie przetoki + drenaż  300 zł
Wycięcie przetoki + plastyka  350 zł
Wycięcie ganglionu  250 zł
Wycięcie kaletki łokciowej  200 zł
Założenie ostrego wyciągu  100 zł
Usunięcie materiału zespalającego (ze struktur głęboko położonych)  800 zł
Szycie ścięgien i nerwów  400 zł
Przeszczep skórny  209 zł
Rekonstrukcja nerwu  500 zł
Pobranie wycinka  210 zł
Podanie AT  20 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska / cena za 1 godzinę 35 zł
Usunięcie jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowym - jednopoziomowe  9000 zł
Usunięcie jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowym dwupoziomowe  10000 zł
Podanie leku dostawowo  50 zł
Punkcja stawu  60 zł
Artroskopia operacyjna- shaving. driling.szycie łękotki insi de outside. wycięcie łękotki. resekcja fałdu maziówki  3500 zł
Plastyka palucha koślawego  3000 zł
Usunięcie materiału zespalającego- kończyna górna- małe  2500 zł
Usunięcie materiału zespalającego- kończyna górna duże  4500 zł
Usunięcie materiału zespalającego- kończyna dolna- małe  2500 zł
Usunięcie materiału zespalającego- kończyna dolna- duże  4500 zł
Endoproteza stawu biodrowego (bez kosztu implantu)  12000 zł
USG tkanek miękkich  85 zł
Pobranie wycinka do badania hist-pat.  60 zł
Usunięcie dystraktora międzykolczystego  3500 zł
Usunięcie więzadła żółtego jednozpoziomowe  8500 zł
Zespół kanału nadgarstka i Guyona otwarta (Pacjent winien zgłosić się do zabiegu z kompletem badań. Cena komercyjna nie zawiera kosztów implantów, materiałów wszczepialnych, śrub, badań hist-pat., które należy doliczyć indywidualnie do ceny komercyjnej w zależności od zużycia). 2000 zł
Usunięcie materiału zespalającego z kręgosłupa- małe  2500 zł
Usunięcie materiału zespalającego z kręgosłupa - średnie  3300 zł
Usunięcie jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowym trzypoziomowe  11000 zł
Trzypoziomowe zespolenie kręgosłupa ze stabilizacją oraz usunięcie torbieli synowialnych  22000 zł
*powyzsze procedury nie uwzględniają kosztu znieczulenia i implantów ! zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Ortopedia i traumatologia narządów ruchu

Koszt osobodnia opieki pacjenta (komercyjna doba hotelowa) - komercyjna doba hotelowa - nie uwzglednia kosztów pracy występujących na oddziale, kosztów komórek pomocniczych szpitala zwiazanych ze strefą techniczną i gospodarczą szpitala oraz kosztów organizacyjnych szpitala. 140 zł
Konsultacja  100 zł
Konsultacja Ordynatora  200 zł
Opatrunek zwykły  30 zł
Opatrunek złożony  80 zł
Opatrunek Dessaulta  100 zł
Opatrunek gipsowy mały  50 zł
Opatrunek gipsowy duży  110 zł
Usunięcie gipsu małego  30 zł
Usunięcie gipsu dużego  40 zł
Szycie proste  200 zł
Szycie złożone  500 zł
Usunięcie szwów  60 zł
Usunięcie zmiany skórnej w znieczuleniu ogólnym i pobranie wycinka w znieczuleniu miejscowym  200 zł
Nacięcie ropnia prostego  200 zł
Usunięcie paznokcia  200 zł
Nastawienie zwichnięcia  150 zł
Nastawienie złamania proste  200 zł
Nastawienie barku  150 zł
Podanie leku dostawowo  50 zł
Punkcja stawu  60 zł
Punkcja zwiadowcza  100 zł
Rewizja rany  200 zł
Założenie ostrego wyciągu  100 zł
Usunięcie materiału zespalającego- stabilizator zewnętrzny  200 zł
Podanie AT  20 zł
Leczenie osteoporozy lekiem Bonviva (wlew dożylny)  2500 zł
Pobranie wymazu do badania bakteriologicznego  50 zł
Pobranie materiału ze stawu do badania bakteriologicznego  100 zł
Artroskopia diagnostyczna  3000 zł
Artroskopia operacyjna – shaving. driling. szycie łąkotki insi de outside. wycięcie łąkotki. resekcja fałdu maziówki  3500 zł
Artroskopowe szycie łąkotki – z użyciem Fast fix (Kalkulacja nie zawiera kosztów Fast fix(1 sztuka = 700 zł)  3000 zł
Plastyka ACL (bez kosztów implantu)  9000 zł
Plastyka PCL (bez kosztów implantu)  9000 zł
Zapis zabiegu na DVD  20 zł
Plastyka palucha koślawego (bez kosztów implantu)  3000 zł
Usunięcie materiału zespalającego – kończyna górna – małe  2500 zł
Usunięcie materiału zespalającego – kończyna górna – duże  4500 zł
Usunięcie materiału zespalającego – kończyna dolna – małe  2500 zł
Usunięcie materiału zespalającego – kończyna dolna – duże  4500 zł
Usunięcie materiału zespalającego – gwóźdź śródszpikowy  3700 zł
Endoproteza barku (bez kosztów implantu)  10000 zł
Akromioplastyka  4000 zł
Plastyka niestabilności barku otwarta (bez kosztów implantu)  4500 zł
Plastyka niestabilności barku artroskopowa (bez kosztów implantu)  9000 zł
Plastyka stożków rotatorów otwarta (bez kosztów implantu)  5000 zł
Plastyka stożków rotatorów artroskopowa (bez kosztów implantu)  9000 zł
Zespolenie złamań – małe (bez kosztów implantu)  2500 zł
Zespolenie złamań – średnie (bez kosztów implantu)  4000 zł
Zespolenie złamań – duże (bez kosztów implantu)  5000 zł
Artrodeza stawu skokowego górnego (bez kosztów implantu)  5000 zł
Artrodeza kości stopy (bez kosztów implantu)  3500 zł
Osteotomia piszczeli (bez kosztów implantu)  5500 zł
Osteotomia kości udowej (bez kosztów implantu)  7000 zł
Ściosanie wyrośli kostnej (bez kosztów badań hist.-pat.)  3000 zł
Endoproteza stawu biodrowego (bez kosztów implantu)  12000 zł
Endoproteza stawu kolanowego (bez kosztów implantu)  12000 zł
Zabiegi na tkankach miękkich w obrębie nadgarstka i ręki z czasem trwania do godziny  2000 zł
Zespół kanału nadgarstka i Guyona otwarta  2000 zł
Zespół kanału nadgarstka i Guyona artroskopowo  3500 zł
Odbarczenie n. łokciowego w obrębie łokcia otwarta  2500 zł
Odbarczenie n. łokciowego w obrębie łokcia artroskopowa  3500 zł
Rekonstrukcja pourazowa nerwów obwodowych  3000 zł
Rekonstrukcja ścięgna zginacza (bez kosztów protezy)  3000 zł
Rekonstrukcja ścięgna prostownika  2500 zł
Zespolenie złamania w zakresie nadgarstka i ręki  3000 zł
Zespolenie złamania w zakresie przedramienia i ramienia  4000 zł
Operacja przykurczu Dupuytrena - mała  2000 zł
Operacja przykurczu Dupuytrena - średnia  3000 zł
Operacja przykurczu Dupuytrena - duża  4000 zł
Leczenie osteoporozy lekiem Bonviva (wlew dożylny)  2500 zł
Usunięcie guza tkanek miękkich, podanie czynników autogennych  3000 zł
Zespolenie złamań - duże  5000 zł
Leczenie stawu rzekomego z przeszczepem unaczynionym  5000 zł
Zespolenie zastarzałego złamania kości ramiennej  6000 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska / cena za 1 godzinę 35 zł
Pobranie wycinka do badania hist-pat.  60 zł
Usunięcie dystraktora międzykolczystego  3500 zł
Zabieg na zespół kanału nadgarstka z palcem trzaskającym  2500 zł
Skomplikowany zabieg tkanek miękkich ręki  3500 zł
USG tkanek miękkich  85 zł
Rekonstrukcja pourazowa zginaczy przedramienia 8000 zł
*powyższe ceny komercyjne nie zawierają kosztów implantów, materiałów wszczepialnych, śrub, badań hist-pat., które należy doliczyć indywidualnie do ceny komercyjnej w zależności od zużycia. ! zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Otolaryngologia dziecięca i dla dorosłych

Koszt osobodnia opieki pacjenta (komercyjna doba hotelowa) - komercyjna doba hotelowa - nie uwzglednia kosztów pracy występujących na oddziale, kosztów komórek pomocniczych szpitala zwiazanych ze strefą techniczną i gospodarczą szpitala oraz kosztów organizacyjnych szpitala. 140 zł
Konsultacja lekarza specjalisty 150 zł
Konsultacja lekarza specjalisty z tytułem dr n med. 200 zł
Konsultacja Ordynatora  250 zł
Konsultacja z-cy Ordynatora 150 zł
Tympanoplastyka  10000 zł
Ossiculoplastyka  10000 zł
Usunięcie perlaka  10000 zł
Zabieg operacyjny przegrody nosa i plastyki podniebienia  6700 zł
Audiometria tonalna  50 zł
Próby nadprogowe  33 zł
Oznaczenie poziomu szumów  33 zł
Audiometria impedancyjna  50 zł
Videonystagmogram  100 zł
Tympanogram  55 zł
Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie ucha zewnętrznego  300 zł
Szycie rany ucha zewnętrznego  500 zł
Nacięcie błony bębenkowej  300 zł
Przednia tamponada przy krwotoku z nosa  500 zł
Tylna i przednia tamponada przy krwotoku z nosa - znieczulenie miejscowe  1200 zł
Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada  600 zł
Opanowanie krwotoku z nosa innymi sposobami  500 zł
Opanowanie krwotoku z nosa innymi sposobami (z użyciem merocylu)  600 zł
Lokalne wycięcie zmiany w zakresie nosa  400 zł
Szycie rany nosa  500 zł
Punkcja zatoki nosa (płukanie), aspiracja  250 zł
Aspiracja lub przepłukanie zatoki nosa przez naturalne ujście  250 zł
Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka (bez oceny histopat.) - znieczulenie miejscowe  300 zł
Szycie rany języka  500 zł
Podcięcie wędzidełka języka - znieczulenie miejscowe  400 zł
Nacięcie ślinianki (przewodu ślinowego)  500 zł
Nacięcie podniebienia  300 zł
Szycie rany wargi  1200 zł
Szycie rany jamy ustnej - inne z zastosowaniem znieczulenia miejscowego  1200 zł
Drenaż ropnia okołomigdałkowego przez j.ustną - zewnętrzny  300 zł
Zabiegi diagnostyczne na migdałkach podniebiennych i migd. gardł.  200 zł
Zabiegi diagnostyczne w gardle  300 zł
Szycie rany gardła  300 zł
Płukanie ucha  150 zł
Szycie skóry i tkanki podskórnej  300 zł
Nastawienie złamania kości twarzy (kk nosowe) - znieczulenie miejscowe  1200 zł
Nastawienie złamania kości twarzy (kk nosowe) - znieczulenie ogólne  2300 zł
Przedmuchiwanie trąbek Eustachiusza metoda Politzera  100 zł
Usunięcie migdałków podniebiennych (tonsillektomia)  3300 zł
Polipectomia nasi - znieczulenie miejscowe  1700 zł
Microlaryngoscopia - znieczulenie ogólne  3300 zł
Usunięcie trzeciego migdałka (adenotomia)  2800 zł
Plastyka przegrody nosa (septoplastyka)  4300 zł
Plastyka nosa i przegrody (rhinoseptoplastyka)  7700 zł
Endoskopowa kontrola nosa  200 zł
Częściowe usunięcie ślinianki przyusznej  9200 zł
Całkowite usunięcie ślinianki podżuchwowej  6200 zł
Usunięcie kamienia przewodu ślinianki - znieczulenie miejscowe  600 zł
Plastyka błony bębenkowej  6200 zł
Czynnościowa operacja zatok (FESS) – długi zabieg na oddziale  7700 zł
Czynnościowa operacja zatok (FESS) – krótki zabieg na oddziale  5200 zł
Czynnościowa operacja zatok (FESS) – długi zabieg na Bloku Operacyjnym  9200 zł
Czynnościowa operacja zatok (FESS) – krótki zabieg na Bloku Operacyjnym  7700 zł
Usunięcie torbieli bocznej lub środkowej szyi  6200 zł
Drenaż uszu 2800 zł
Usunięcie trzeciego migdałka i częściowe usunięcie bocznych  3000 zł
Usunięcie trzeciego migdałka z jednoczesnym drenażem jamy bębenkowej  3100 zł
Badanie BERA (badanie potencjałów wywołanych)  150 zł
Antrostomia zatoki szczękowej  4200 zł
Badanie ogólne snu w znieczuleniu ogólnym  750 zł
Zabieg uvulopalatoplastica (plastyka podniebienia miękkiego)  5200 zł
Operacja przegrody nosa z plastyką małżowin nosowych  4800 zł
Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani poniżej 18r.ż.  3700 zł
Czynnościowa operacja zatok (FESS) połączona z plastyką nosa (septoplastyką)  10000 zł
Usunięcie 3 migdałka z plastyką języczka  3700 zł
Plastyka przegrody nosa (septoplastyka)- długa  5300 zł
Udrożnienie kanalików łzowych (DCR)  5200 zł
Usunięcie trzeciego migdałka z korektą małżowin nosowych  3700 zł
Usunięcie zmiany z migdałka z badaniem histopatologicznym  500 zł
Kriochirurgia nosa  100 zł
Podanie kroplówki na szumy i niedosłuch  1400 zł
Usunięcie drenika  1700 zł
Konchoplastyka - korekcja małżowin nosowych  8200 zł
Plastyka przegrody nosa (septoplastyka) + Usunięcie trzeciego migdałka (adenotomia)  5200 zł
Uwulopalatofaryngoplastyka (UPPP) + konchoplastyka (Bezdechy senne + Resekcja małżowiny nosowej) 5200 zł
Czynnościowa operacja zatok (FESS) – długi zabieg na oddziale  9000 zł
Konsultacja  80 zł
Czynnościowa operacja zatok (FESS) z usunięciem trzeciego migdałka (adenotomia)  8000 zł
Wycięcie kaszaka z ucha  500 zł
Operacja wielu zatok nosa, plastyka przegrody i zastawki nosa.  15400 zł
Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie ucha zewnętrznego (laserowo)  800 zł
Nacięcie błony bębenkowej (laserowo)  800 zł
Lokalne wycięcie zmiany w zakresie nosa (laserowo)  900 zł
Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka (bez odceny histopat.)- znieczulenie miejscowe (laserowo)  800 zł
Podcięcie wędzidełka języka- znieczulenie miejscowe (laserowo)  900 zł
Nacięcie ślinianki (przewodu ślinowego)- laserowo  1000 zł
Nacięcie podniebienia (laserowo)  800 zł
Usunięcie migdałków podniebiennych (tonsillektomia)- laserowo  3800 zł
Usunięcie trzeciego migdałka (adenotomia)- laserowo  3300 zł
Polipectomia nasi- znieczulenie miejscowe (laserowo)  2200 zł
Microlaryngoscopia- znieczulenie miejscowe (laserowo)  3800 zł
Plastyka przegrody nosa (septoplastyka)- laserowo  4800 zł
Plastyka nosa i przegrody (rhinoseptoplastyka)- laserowo  8200 zł
Częściowe usunięcie ślinianki przyusznej (laserowo)  9700 zł
Całkowite usunięcie ślinianki podżuchwowej (laserowo)  6700 zł
Usunięcie kamienia przewodu ślinianki- znieczulenie miejscowe (laserowo)  1100 zł
Plastyka błony bębenkowej (laserowo)  6700 zł
Czynnościowa operacja zatok (FESS)- długi zabieg na oddziale (laserowo)  8200 zł
Czynnościowa operacja zatok (FESS)- krótki zabieg na oddziale (laserowo)  5700 zł
Czynnościowa operacja zatok (FESS)- długi zabieg na Bloku Operacyjnym (laserowo)  9700 zł
Czynnościowa operacja zatok (FESS)- krótki zabieg na Bloku Operacyjnym (laserowo)  8200 zł
Usunięcie torbieli bocznej lub środkowej szyi (laserowo)  6700 zł
Drenaż uszu (laserowo) -  (założenie 2 dreników wentylacyjnych) 3300 zł
Usunięcie trzeciego migdałka i częściowe usunięcie bocznych (laserowo)  3500 zł
Usunięcie trzeciego migdałka z jednoczesnym drenażem jamy bębenkowej (laserowo)  3800 zł
Antrostomia zatok szczęki (laserowo)  4700 zł
Zabieg uvulopalatoplastica (plastyka podniebienia miękkiego)- laserowo  5700 zł
Operacja przegrody nosa z plastyką małżowin nosowych (laserowo)  5300 zł
Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani poniżej 18r.ż. (laserowo)  4200 zł
Czynnościowa operacja zatok (FESS) połączona z plastyką nosa (septoplastyka)- laserowo  10500 zł
Usunięcie 3 migdałka z plastyką języczka (laserowo)  4200 zł
Plastyka przegrody nosa (septoplastyka)- długa (laserowo)  5800 zł
Udrożnienie kanalików łzowych (DCR)- laserowo  5700 zł
Usunięcie trzeciego migdałka z korektą małżowin nosowych (laserowo)  4200 zł
Usunięcie zmiany z migdałka z badaniem histopatologicznym (laserowo)  1000 zł
Konchoplastyka- korekcja małżowin nosowych (laserowo)  8700 zł
Plastyka przegrody nosa (septoplastyka)+ Usunięcie trzeciego migdałka (adenotomia)- laserowo  5700 zł
Uwulopalatofaryngoplastyka (UPPP)+ Konchoplastyka- laserowo  5700 zł
Czynnościowa operacja zatok (FESS)- długi zabieg na oddziale (laserowo)  9500 zł
Czynnościowa operacja zatok (FESS) z usunięciem trzeciego migdałka (adenotomia)- laserowo  8500 zł
Wycięcie kaszaka z ucha (laserowo)  1000 zł
Operacja wielu zatok nosa, plastyka przegrody i zastawki nosa (laserowo)  15900 zł
Tympanoplastyka (laserowo)  10500 zł
Ossiculoplastyka (laserowo)  10500 zł
Usunięcie perlaka (laserowo)  10500 zł
Zabieg operacyjny przegrody nosa i plastyki podniebienia (laserowo)  7200 zł
Elektrokoagulacja małżowiny nosowej jednostronna  200 zł
Usunięcie trzeciego migdałka i częściowe usunięcie bocznych metodą tradycyjną z nacięciem błony bębenkowej laserowo.  3800 zł
Drenaż uszu (laserowo) - jeden drenik (założenie jednego drenika wentylacyjnego) 3300 zł
Usunięcie trzeciego migdałka + częściowe usunięcie bocznych z drenażem jamy bębenkowej 3300 zł
Usunięcie trzeciego migdałka + częściowe usunięcie bocznych z drenażem jamy bębenkowej (laserowo) 3800 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska / cena za 1 godzinę 35 zł
Pobranie wycinka do badania hist-pat.  60 zł
Dodatkowe łóżko dla opiekuna  20 zł
Zabieg przegrody nosowej z plastyką małżowin nosowych z usunięciem trzeciego migdałka 5700 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna

Koszt osobodnia opieki pacjenta (komercyjna doba hotelowa) - komercyjna doba hotelowa - nie uwzglednia kosztów pracy występujących na oddziale, kosztów komórek pomocniczych szpitala zwiazanych ze strefą techniczną i gospodarczą szpitala oraz kosztów organizacyjnych szpitala. 200 zł
Konsultacja  100 zł
Konsultacja Ordynatora  150 zł
Opatrunek zwykły  30 zł
Opatrunek złożony  80 zł
Usunięcie szwów  60 zł
Nacięcie ropnia prostego  300 zł
Nacięcie krwiaka  200 zł
Palec zatrzaskujący (TRIGER THUMB)  2500 zł
Opatrunek gipsowy mały  50 zł
Opatrunek gipsowy duży  110 zł
Opracowanie odleżyny (opatrunek + wycięcie tkanki martwiczej)  150 zł
Podanie leku dostawowo  50 zł
Dopełnienie ekspandera (1 dopełnienie)  25 zł
Koagulacja naczyń  200 zł
Ostrzykiwanie keloidu (bez ceny leku)  60 zł
Wycięcie guzków. znamion - małe. (z badaniem histopatologicznym)  660 zł
Wycięcie blizn. tatuaży - małe.  600 zł
Wycięcie guzków. znamion - średnie. (z badaniem histopatologicznym)  860 zł
Wycięcie blizn. tatuaży - średnie.  800 zł
Wycięcie guzków. znamion - duże. (z badaniem histopatologicznym)  1560 zł
Wycięcie blizn. tatuaży - duże.  1500 zł
Plastyka korekcyjna uszu - znieczulenie miejscowe  2800 zł
Plastyka korekcyjna uszu (ze znieczuleniem ogólnym)  3500 zł
Plastyka korekcyjna nosa (ze znieczuleniem ogólnym)  7200 zł
Usunięcie zmarszczek powiek górnych  2800 zł
Usunięcie zmarszczek powiek dolnych  3500 zł
Usunięcie zmarszczek czoła  5000 zł
Usunięcie zmarszczek twarzy i szyi  10000 zł
Korekcja zniekształconej wargi  1800 zł
Korekcyjna plastyka skrzydełek – mała  1500 zł
Korekcyjna plastyka skrzydełek – duża  3000 zł
Operacja przykurczu Dupuytrena - mała  2000 zł
Operacja przykurczu Dupuytrena - średnia  3000 zł
Operacja przykurczu Dupuytrena - duża  4000 zł
Operacja jednej brodawki sutkowej  1200 zł
Operacja piersi – powiększenie (bez kosztu implantu)  8000 zł
Operacja piersi – pomniejszenie  10000 zł
Operacja piersi – podwieszenie  9000 zł
Operacja piersi – podwieszenie i redukcja  12000 zł
Operacja jednej piersi  5000 zł
Wszczepienie protez piersi ( bez ceny protez)  8000 zł
Rekonstrukcja piersi / wstawienie 1 ekspandera (bez kosztu ekspandera)  4000 zł
Ginekomastia (ze znieczuleniem ogólnym)  6300 zł
Przepuklina brzuszna (ze znieczuleniem ogólnym)  5500 zł
Operacja obwisłych powłok brzusznych  12000 zł
Operacja ręki (ścięgno)  3500 zł
Rekonstrukcja nerwów ręki  5000 zł
Odsysanie tłuszczu z jednego pola  500 zł
Przeszczep komórek tłuszczowych - 1 pole  2500 zł
a) własna tkanka tłuszczowa  2000 zł
b) wypełniacze (kwas hialuronowy - 1 ampułko-strzykawka)  1600 zł
c)toksyna botulinowa za 1 jednostkę  20 zł
Pomiar ubranka uciskowego  . zł
Dzieci 0-7 lat  . zł
a)koszulka  100 zł
b)rajtuzy  100 zł
c)getra, reformy  80 zł
d)pończocha, podkolanówka, skarpeta, rękaw, rękawica, opaska,  60 zł
Dzieci 8-15 lat  . zł
a)koszulka  120 zł
b)rajtuzy  120 zł
c)getra, reformy  100 zł
d)pończocha, podkolanówka, skarpeta, rękaw, rękawica, opaska.  80 zł
Dorośli  . zł
a)koszulka  120 zł
b)rajtuzy  130 zł
c)getra, reformy  120 zł
d)pończocha, podkolanówka, skarpeta, rękaw, rękawica, opaska.  100 zł
Wycięcie guza w znieczuleniu ogólnym (z badaniem histopatologicznym)  2760 zł
Pobranie wycinka do badania hist-pat.  60 zł
Przeszczep skóry w znieczuleniu ogólnym.  5000 zł
Operacja przepukliny pachwinowej w znieczuleniu miejscowym  2700 zł
Dodatkowe łóżko dla opiekuna  20 zł
Przepuklina pachwinowa  2700 zł
Rekonstrukcja wargi w znieczuleniu miejscowym  3500 zł
Rekonstrukcja wargi w znieczuleniu miejscowym  3500 zł
Usunięcie zmarszczek powieki górnej  1400 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska / cena za 1 godzinę  35 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Psychiatria

Koszt osobodnia opieki pacjenta (komercyjna doba hotelowa) - komercyjna doba hotelowa - nie uwzglednia kosztów pracy występujących na oddziale, kosztów komórek pomocniczych szpitala zwiazanych ze strefą techniczną i gospodarczą szpitala oraz kosztów organizacyjnych szpitala. 60 zł
Konsultacja  100 zł
Konsultacja Ordynatora  150 zł
Diagnoza logopedyczna  50 zł
Terapia logopedyczna zaburzeń mowy dorosłych i dzieci  45 zł
Terapia psychologiczna indywidualna  100 zł
Terapia grupowa  50 zł
Badanie skalą inteligencji Wechslera  200 zł
Badanie skalą WISKAD / MMPI  150 zł
Badanie skalą 16 czynnikową Cattella  100 zł
Badanie testami organicznymi (Bender. Benton. Graham-Kendall)  100 zł
Pełne badanie neuropsychologiczne (próby Łuckiego)  170 zł
Ocena dyslekcji i dysgrafii  200 zł
Porada psychologiczno - diagnostyczna  100 zł
Test Ravena   100 zł
Skala depresji Backa   50 zł
Skala depresji Hauriltona  100 zł
Konsultacja specjalistyczna psychiatryczna  100 zł
Zajęcia ruchowo-terapeutyczne  25 zł
Screening zaburzeń otępiennych -komplet(test zegara CDT+ test MMSE )  100 zł
Wydanie opinii psychologicznej  100 zł
Diagnoza logopedyczna  50 zł
Terapia logopedyczna zaburzeń mowy dorosłych i dzieci  45 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska  35 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Toksykologia i detoksykacja

Koszt osobodnia opieki pacjenta (komercyjna doba hotelowa) - komercyjna doba hotelowa - nie uwzglednia kosztów pracy występujących na oddziale, kosztów komórek pomocniczych szpitala zwiazanych ze strefą techniczną i gospodarczą szpitala oraz kosztów organizacyjnych szpitala. 140 zł
Konsultacja  100 zł
Konsultacja Ordynatora  150 zł
Dializa albuminowa (MARS)  15000 zł
Ekspertyza toksykologiczna  550 zł
Detoksykacja 1-go dnia - wariant podstawowy (pobyt 6 godzin)  300 zł
Detoksykacja 1-go dnia - wariant poszerzony (pobyt 12 godzin)  500 zł
Detoksykacja 1-go dnia - wariant premium (pobyt 24 godziny)  600 zł
Detoksykacja pełna - wariant podstawowy (pobyt 3 dniowy)  1800 zł
Detoksykacja pełna - wariant poszerzony (pobyt 5 dniowy)  3000 zł
Detoksykacja pełna- wariant premium (pobyt 7 dniowy)  4200 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska / cena za 1 godzinę 35 zł
Badanie psychologiczne - ocena psychologiczna ogólna  70 zł
Badanie neuropsychologiczne - testy diagnostyczne  210 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Chirurgia i diagnostyka urologiczna

Koszt osobodnia opieki pacjenta (komercyjna doba hotelowa) - komercyjna doba hotelowa - nie uwzglednia kosztów pracy występujących na oddziale, kosztów komórek pomocniczych szpitala zwiazanych ze strefą techniczną i gospodarczą szpitala oraz kosztów organizacyjnych szpitala. 270 zł
Konsultacja + USG 200 zł
Konsultacja Ordynatora + USG 300 zł
Cewnikowanie pęcherza  80 zł
Sondowanie moczowodów  800 zł
Cystoskopia diagnostyczna  550 zł
Cystoskopia diagnostyczna – znieczulenie ogólne  1500 zł
Cystouretroskopia  550 zł
Chromocystoskopia  650 zł
Założenie przetoki nadłonowej  600 zł
krwawiących zmian w pęcherzu  2500 zł
Kalibracja cewki moczowej  250 zł
Wymiana nefrostomii  350 zł
Plastyka krótkiego wędzidełka  700 zł
Plastyka napletka  800 zł
USG dorektalne  300 zł
USG dorektalne z biopsją  800 zł
USG dorektalne z punkcją  800 zł
Punkcja torbieli nerki  600 zł
Uroflowmetria  200 zł
Nefrostomia przezskórna  800 zł
Punkcja guza nadnerczy  750 zł
Biopsja nerki  750 zł
Opatrunek zwykły  30 zł
Opatrunek złożony  80 zł
Usunięcie szwów  60 zł
Odprowadzenie parafimozy  400 zł
Wymiana nefrostomii U  400 zł
Elektroresekcja stercza  4000 zł
Endoskopowe zabiegi cewki moczowej, pęcherza  3000 zł
Ureterorenoskopia z usunięciem złogu  4500 zł
Zabiegi na mosznie  3000 zł
Otwarte zabiegi na nerce, moczowodzie  10000 zł
PCNL- przezskórne kruszenie i ewakuacja złogu nerki  12000 zł
Laparoskopowe zaopatrzenie żylaków  5000 zł
Laparoskopowe podwieszenie nerki opadającej  6000 zł
Radykalna prostatectomia  15000 zł
Radykalna cystectomia z odprowadzeniem moczu sposobem Studera  35000 zł
Radykalna cystectomia z odprowadzeniem moczu sposobem Brickera  30000 zł
ESWL-litotrypsja  1500 zł
Założenie taśmy przy nietrzymaniu moczu  3800 zł
Stulejka, krótkie wędzidełko – znieczulenie miejscowe  800 zł
Stulejka, krótkie wędzidełko – znieczulenie ogólne  2000 zł
Urodynamika  700 zł
Ewakuacje skrzepów/ Płukanie pęcherza moczowego endoskopowo  400 zł
Założenie taśmy przy nietrzymaniu moczu u mężczyzn  6500 zł
USG dorektalne z biopsją w znieczuleniu ogólnym.  2000 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska / cena za 1 godzinę 35 zł
Pobranie wycinka do badania hist-pat.  60 zł
Płukanie pęcherza moczowego przez cewnik  90 zł
Ureterorenoskopia z usunięciem złogu i z elektroresekcją prostaty (URS i ERSP)  7000 zł
Implantacja znacznika do radioterapii (prostata).  100 zł
Nakłucie i opróżnienie cysty nerki  800 zł
Nakłucie i opróżnienie cysty nerki  800 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Opieka internistyczna na Oddziale Chorób Wewnętrznych

Koszt osobodnia opieki pacjenta (komercyjna doba hotelowa) - komercyjna doba hotelowa - nie uwzglednia kosztów pracy występujących na oddziale, kosztów komórek pomocniczych szpitala zwiazanych ze strefą techniczną i gospodarczą szpitala oraz kosztów organizacyjnych szpitala. 100 zł
Koszt osobodnia opieki pacjenta- ZOL  200 zł
Konsultacja  100 zł
Konsultacja Ordynatora  150 zł
USG jamy brzusznej  80 zł
USG grucz. krokowego + pęcherza moczowego  80 zł
USG płynów opłucnowych  80 zł
USG inne  85 zł
Holter  90 zł
Pomiar ciśnienia + tętna  5 zł
EKG spoczynkowe z opisem  25 zł
USG tarczycy i ślinianki  85 zł
USG sutków  90 zł
USG węzłów chłonnych  80 zł
USG piersi  80 zł
Spirometria podstawowa bez opisu  40 zł
Spirometria z próbą rozkurczową bez opisu  70 zł
Spirometria z próbą rozkurczową z opisem  80 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska / cena za jedną godzinę 35 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Gabinet lekarza POZ

Konsultacja lekarza POZ  100 zł
Wydawanie zaświadczeń + 23 % VAT 50 zł
Wizyta pielęgniarska- domowa  15 zł
Szczepienie na żółtaczkę  40 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Dietetyka

Konsultacja diabetologiczna 100 zł
Konsultacja wstępna z dietetykiem 70 zł
Oferta specjalna Pakiet dietetyka (trzy konsultacje żywieniowe, materiały edukacyjne) 150 zł
Wizyta kontrolna 50 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Terapia hiperbaryczna

Konsultacja lekarska (kwalifikacja) 150 zł
Terapia hiperbaryczna (1 sprężenie u jednego chorego)* *powyżej 6 zabiegów - rabat w wysokości 20 %" *minimalna liczba zabiegów - 6" 510 zł
Test ciśnieniowy - Dla jednej osoby. Do ceny należy doliczyć 23 % VAT 300 zł
Test ciśnieniowy - Dla od 2-3 osób. Do ceny należy doliczyć VAT 23 %. 154 zł
Usługa pozostawania w gotowości do świadczenia terapii hiperbarycznej - dyżur pod telefonem* *wszystkie jednostki wojskowe, straż, ośrodki nurkowe itp. zapraszamy do zapoznania się z ofertą Ośrodka Terapii Hiperbarycznej na stronie internetowej http://www.szpitalrydygier.pl/jedn-szpitalne/ośrodek-terapii-hiperbarycznej/ 200,00 zl/h + 23 % VAT zł
Usługa szkoleniowa (szkolenia nurków, ćwiczenia wojskowe i inne) wedlug indywidualnych ustalen zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Rehabilitacja Neurologiczna i Ogólnoustrojowa

Koszt osobodnia opieki pacjenta (komercyjna doba hotelowa) - komercyjna doba hotelowa - nie uwzglednia kosztów pracy występujących na oddziale, kosztów komórek pomocniczych szpitala zwiazanych ze strefą techniczną i gospodarczą szpitala oraz kosztów organizacyjnych szpitala. 70 zł
Konsultacja  100 zł
Konsultacja Ordynatora  150 zł
Galwanizacja  10 zł
Jonofereza  15 zł
Elektrostymulacja  12 zł
Tonoliza  12 zł
Prądy diadynamiczne  12 zł
Prądy interferencyjne  10 zł
Prądy TENS  10 zł
Prądy Traberta  12 zł
Prądy KOTZA  12 zł
Ultradźwięki  12 zł
Fonoforeza  15 zł
Pakiet ogólnie usprawniający, ćwiczenia czynne, fizykoterapia, masaż całościowy  75 zł
Naświetlenie promieniami IR. UV- miejscowe  8 zł
Laseroterapia skaner  12 zł
Laseroterapia punktowa  15 zł
Krioterapia miejscowa  12 zł
Masaż częściowy  30 zł
Masaż wzdłuż całego kręgosłupa  50 zł
Masaż limfatyczny ręczny częściowy  50 zł
Ćwiczenia bierne, czynno-bierne i wspomagane  20 zł
Ćwiczenia czynne  15 zł
Ćwiczenie czynne z oporem  15 zł
Ćwiczenia czynne w odciążeniu  15 zł
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem  15 zł
Ćwiczenia izometryczne  10 zł
Ćwiczenia według metod neurofizjologicznych-NDT, BOBATH, PNF  80 zł
Ćwiczenia według metod terapii manualnej  80 zł
Ćwiczenia specjalne - równoważne rozluźniające, koordynacyjne, synergistyczne, ułożeniowe, na piłkach, sprawności manualnej, usprawnienie układu oddechowego  60 zł
Pionizacja i przygotowanie do chodzenia  30 zł
Nauka czynności lokomocyjnych  30 zł
Wyciągi  30 zł
Ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych  20 zł
Kinesiology Taping- plastrowanie dynamiczne  30 zł
Inne formy usprawniania (kinezyterapia)  30 zł
Usprawnienie oddechowe (ćwiczenia oddechowe, odkaszliwania, oklepywanie, drenaże ułożeniowe) usprawnienie ruchowe (ćwiczenia czynne kończyn górnych i dolnych) pionizacja, lokomocja  75 zł
pakiet po amputacji kończyny dolnej (ćwiczenia czynne kończyny górnej i dolnej) usprawnienie kikuta, lokomocja  65 zł
pakiet po mastektomii (ćwiczenia czynne kończyny górnej, automasaż, ćwiczenia czynne w odciążeniu + instruktaż)  60 zł
ćwiczenia na przyrządach, masaż, fizykoterapia, masaż limfatyczny  75 zł
pakiet przygotowawczy do zabiegu operacyjnego (instruktaż, ćwiczenia)  75 zł
usprawnienie oddechowe (ćwiczenia oddechowe, odkaszliwania, oklepywanie, drenaże ułożeniowe), usprawnianie ruchowe (czynne kończyn górnych i dolnych) pionizacja, lokomocja  75 zł
pakiet neurologiczny - ćwiczenia czynno-bierne, bierne, zmiana pozycji, pionizacja w łóżku, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia lokomocji-chodzenia  100 zł
dobór gorsetu, ortez, ćwiczenie wg metod Bobath, PNF, PIL  150 zł
usprawnienie oddechowe (ćwiczenia oddechowe, odkaszliwania, oklepywanie, drenaże ułożeniowe), usprawnienia ruchowe (czynne kończyn górnych i dolnych), pionizacja, lokomocja  75 zł
usprawnianie oddechowe, usprawnianie ruchowe (ćwiczenia bierne, czynno-bierne), zmiana ułożenia, pionizacja w łóżku, inhalacje  75 zł
pakiet rozszerzony (ćwiczenia specjalne - szyna, PNF, Bobath, masaż, fizykoterapia)  150 zł
pakiet ogólnie usprawniający, ćwiczenia czynne, fizykoterapia, masaż (częściowy)  55 zł
pakiet ogólnie usprawniający, ćwiczenia czynne, fizykoterapia, masaż (całościowy)  75 zł
Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości  15 zł
Naświetlanie promieniami IR, UV - miejscowe  8 zł
Prądy TENS  8 zł
Naświetlenie promieniami IR. UV- miejscowe  8 zł
Pakiet ogólnie usprawniający, ćwiczenia czynne, fizykoterapia, masaż (całościowy)  75 zł
Instruktaż ćwiczeń domowych  20 zł
Pakiet rozszerzony (ćwiczenia specjalne - szyna, PNF, Bobath, masaż, fizykoterapia)  150 zł
Terapia logopedyczna  100 zł
Rehabilitacja w sobotę i święta.  170 zł
Dodatkowa opieka pielęgniarska / cena za 1 godzinę 35 zł
KRIOTERAPIA OGÓLNOUSTROJOWA - 1 TURNUS 380 zł
Kwalifikacja lekarska (konsultacja) 80 zł
1 zabieg w kriokomorze 30 zł
Pakiet 10 zabiegów (uwzględniający 10 % rabat) 270 zł
Pakiet rehabilitacyjny (kinezyterapia) (10 zabiegów po 30 minut) 30 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł
ESWT - Fala uderzeniowa 60 zł
Laser wysokonergetyczny 20 zł

Rehabilitacja w oparzeniach

Rehabilitacja w znieczuleniu (analgosedacja) / cena za 1 godzinę 350 zł
Rehabilitacja w znieczuleniu (znieczulenie regionalne) / cena za 1 godzinę 350 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Rehabilitacja ręki (MCRR)

Konsultacja lekarska / Kierownika MCRR  150 zł
Kwalifikacja do zabiegów  70 zł
Wizyta lekarska - kontrolna  40 zł
Badania funkcjonalne i kliniczne ręki  30 zł
Galwanizacja  8 zł
Jonofereza  8 zł
Elektrostymulacja drobnych grup mięśniowych  15 zł
Tonoliza  10 zł
Prądy diadynamiczne  10 zł
Prądy interferencyjne  10 zł
Prądy TENS  10 zł
Prądy KOTZA  10 zł
Ultradźwięki  12 zł
Fonoforeza  12 zł
Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości  10 zł
Magnetoledoterapia LED  10 zł
Laseroterapia skaner  8 zł
Laseroterapia punktowa  10 zł
Światło spolaryzowane (lampa BIO)  8 zł
Krioterapia miejscowa  10 zł
Masaż pneumatyczny  10 zł
Masaż podciśnieniowy VACUM  10 zł
Termożele  5 zł
Fluidoterapia  15 zł
Kąpiel wirowa kończyn górnych  15 zł
Podwodny hydropowietrzny masaż miejscowy  15 zł
Ćwiczenia w systemie Peg-Board-60 min  30 zł
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem  5 zł
Ćwiczenia stawu barkowego lub łokciowego  10 zł
Terapia manualna 1 stawu  20 zł
Mobilizacja blizny manualna  15 zł
Ćwiczenia w okresie aparatowania dynamicznego  10 zł
Ćwiczenia specjalne (chwytności. manipulacji. koordynacji. poślizgowe. ćwiczenia Sudecka. blokowane. Flextend.hartowanie kikuta. terapia uciskowa)  5 zł
Ergoterapia  5 zł
Wyciągi wodne  15 zł
Wyciągi suche  15 zł
Mobilizacja bierna w systemie kinetec  10 zł
Instruktaż programu domowego  5 zł
Trening oporowy ręki  8 zł
Trening oporowy ręki w programie komputerowym  10 zł
Inne formy usprawniania – Biofeedback  10 zł
Mobilizacja bierna w systemie Fisiotek  10 zł
Modyfikacja aparatowania Kleinerta 1 palec - gips 20 zł
Modyfikacja aparatowania Kleinerta 2 palce - gips 30 zł
Modyfikacja aparatowania Kleinerta 3 palce - gips 40 zł
Modyfikacja aparatowania Kleinerta 4 palce - gips 50 zł
Modyfikacja aparatowania Kleinerta 5 palców - gips 60 zł
Odrotne aparatowanie Kleinerta 1 palec - gips 40 zł
Odrotne aparatowanie Kleinerta 2 palce - gips 50 zł
Odrotne aparatowanie Kleinerta 3 palce - gips 60 zł
Odrotne aparatowanie Kleinerta 4 palce - gips 70 zł
Odwrotne aparatowanie Kleinerta 5 palców - gips 80 zł
Aparat do ćwiczeń blokowanych z materiałem własnym pacjenta (1-5 palców) - gips 20 zł
Aparat do ćwiczeń blokowanych bez materiału własnego pacjenta 1 palec - gips 50 zł
Aparat do ćwiczeń blokowanych bez materiału własnego pacjenta 2 palce - gips 60 zł
Aparat do ćwiczeń blokowanych bez materiału własnego pacjenta 3 palce - gips 70 zł
Aparat do ćwiczeń blokowanych bez materiału własnego pacjenta 4 palce - gips 80 zł
Aparat do ćwiczeń blokowanych bez materiału własnego pacjenta 5 palców - gips 90 zł
Dobór szyny spoczynkowej - gips 20 zł
Taping medyczny z materiałem własnym - materiał własny pacjenta 15 zł
Taping medyczny bez materiału własnego  30 zł
Aparat przy uszkodzeniu nerwu promieniowego  300 zł
Aparat przy uszkodzeniu nerwu łokciowego  170 zł
Aparatowanie wg Kleinerta + koszt poszczególnych palców 300 zł
Aparatowanie odwrotnego Kleinerta + koszt poszczególnych palców 300 zł
Aparat statyczny progresywny przy deformacji palców  150 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Diagnostyka laboratoryjna

Acetaminofen Emit (Apap, Panadol, Paracetamol) - (krew) 120 zł
AFP alfa – feto proteina 28 zł
Aktywowany czas tromboplastyny (APTT) 8 zł
ALAT- Aminotransferaza alaninowa (w surowicy, osoczu) 4.5 zł
Albuminy met.nefelometryczną (w surowicy, PMR) 35 zł
Albuminy w surowicy 4.5 zł
Alkohol etylowy EMIT - (krew) 28 zł
ALP – Fosfataza zasadowa (w surowicy, osoczu, PJC, inne) 7.5 zł
Amfetamina EMIT - (mocz) 50 zł
Amoniak 13 zł
Amylaza (w surowicy, osoczu, moczu, PJC, inne) 7.5 zł
Anty-TG 36 zł
Anty-TPO 36 zł
Antygen HBs 17 zł
ASO 30 zł
ASPAT- Aminotransferaza asparaginowa (w surowicy, osoczu) 4.5 zł
Badanie czystości mikrobiologicznej wody 120 zł
Badanie czystości pochwy 15 zł
Badanie mikologiczne w pomieszczeniach (powietrze, ściany, przedmioty) 100 zł
Badanie mikologiczne w grzybicach narządowych (układ oddechowy, pokarmowy, nerwowy, moczowo–płciowy, krew) – posiew, identyfikacja, antybiogram 50 zł
Badanie mikologiczne w grzybicach powierzchniowych u ludzi – posiew, identyfikacja (dermatofity, grzyby pleśniowe, drożdżopodobne) 50 zł
Badanie mikrobiologiczne moczu – badanie ilościowe, identyfikacja, antybiogram 45 zł
Badanie mikrobiologiczne z dróg moczowo-płciowych (wymaz z pochwy, kanału szyjki, cewki moczowej, nasienie) – posiew w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów, identyfikacja, antybiogram 60 zł
Badanie mikrobiologiczne z dróg oddechowych (nosogardziel, nos, gardło, plwocina, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe) – posiew, identyfikacja, antybiogram oko (wymaz z worka spojówkowego), wymaz z ucha – posiew, identyfikacja, antybiogram 40 zł
Badanie mikrobiologiczne zmian skórnych u ludzi (czyraki, owrzodzenia, rany, trądzik) – posiew, identyfikacja, antybiogram 40 zł
Badanie ogólne moczu – Test paskowy 7 zł
Badanie serologiczne w kierunku kiły – odczyny: USR, VDRL 25 zł
Barbiturany FPIA - (mocz) 50 zł
Barwienie rozmazu krwi 4 zł
Barwienie szpiku, węzła chłonnego 4.2 zł
Benzodiazepiny EMIT - (mocz) 50 zł
Beta 2 Mikroglobuliny 106 zł
Białko całkowite (w surowicy, osoczu, PJC, inne) 4.5 zł
Bilirubina bezpośrednia (w surowicy, osoczu, nne) 8.5 zł
Bilirubina całkowita (w surowicy, osoczu, inne) 5 zł
Borelioza IgG 45 zł
Borelioza IgM 45 zł
Butelka Bact/Alert FA 25 zł
Butelka Bact/Alert FN 25 zł
Butelka Bact/Alert PF 23 zł
Butelka Bact/Alert SA 23 zł
Butelka Bact/Alert SN 23 zł
Ca 125 antygen nowotworowy 37 zł
Ca 15-3 antygen nowotworowy 39 zł
Ca 19-9 antygen nowotworowy 39 zł
CEA antygen karcinoembrionalny 29 zł
Chlorki (w surowicy, osoczu, moczu, DZM) 3.5 zł
Cholesterol całkowity (w surowicy, osoczu, inne) 5.5 zł
Cholesterol HDL (w surowicy, osoczu, inne) 8.5 zł
Ciałka Heinza 3.7 zł
Ciężar właściwy płynu z jam ciała 7 zł
CK – Kinaza fosfokreatynowa (w surowicy, osoczu) 7.5 zł
Clostridium difficile 65 zł
CRP – Białko C- reaktywne (w surowicy, osoczu) 9.5 zł
Cytologia bez pobrania materiału 25 zł
Cytologia ginekologiczna 34 zł
Cytoza w PMR 5.9 zł
Czynnik krzepnięcia IX 42 zł
Czynnik krzepnięcia V 42 zł
Czynnik krzepnięcia VII 42 zł
Czynnik krzepnięcia VIII 42 zł
Czynnik krzepnięcia X 42 zł
Czynnik krzepnięcia XII 46 zł
Czynnik Von Willebranda jako kofaktor 80 zł
D-Dimery ilościowo 29 zł
Digoksyna FPIA - (krew) 35 zł
Ekstazy EMIT - (mocz) 50 zł
Elektroforeza wysokorozdzielcza (w surowicy, PMR) 90 zł
Endotoksyny 15 zł
Estradiol 33 zł
Fenotiazyny (Diphergan, Fenactil, Thioridazin) - (mocz) 14 zł
Ferrytyna 28 zł
FISH Sonda (16;16) 430 zł
FISH Sonda (3;3) 450 zł
FISH Sonda AML1/ETO 450 zł
FISH Sonda BCR/ABL 500 zł
FISH Sonda DEK/NUP 430 zł
FISH Sonda del(5) 350 zł
FISH Sonda del(7) 350 zł
FISH Sonda IGH/C-MYC 350 zł
FISH Sonda MLL 350 zł
FISH Sonda p53 350 zł
FISH Sonda PML/RARa 450 zł
Fosfataza alkaliczna granulocytów (FAG) 32 zł
Fosforany (w surowicy, osoczu, DZM, moczu, inne) 5.5 zł
FSH 27 zł
FT3 wolna tyreotropina 18 zł
FT4 wolna tyroksyna 18 zł
GGTP – Gamma-glutamylotranspeptydaza (w surowicy, osoczu) 7.5 zł
Glukoza (w surowicy, osoczu, PMR, moczu, DZM, PJC) 5.5 zł
Glukoza 50 g do DTTG 6 zł
Glukoza 75 g do DTTG 9 zł
Glukozuria – test paskowy 5.8 zł
HBA1C% - Hemoglobina glikowana 28 zł
HBF 5.7 zł
Hbs Ag test potwierdzenia (wynik dodatni) 48 zł
HCG – gonadotropina kosmówkowa 26 zł
Helicobacter pylorii 36 zł
Hemoglobiny pochodne (COHb, MetHb, SHb) - (krew) 20 zł
Igła Vacutainer 0.8 zł
Ilościowe oznaczenie białka w moczu 7.5 zł
Immunofiksacja (w surowicy, moczu, PMR) 102 zł
Immunoglobuliny klasy IgA w surowicy 36 zł
Immunoglobuliny klasy IgG w PMR 36 zł
Immunoglobuliny klasy IgG w surowicy 36 zł
Immunoglobuliny klasy IgM w surowicy 36 zł
Kał na krew utajoną 19 zł
Kał na obecność antygenu lamblii (test Elisa) 56 zł
Karbamazepina FPIA - (krew) 50 zł
Kariotyp z krwi obwodowej 617 zł
Kariotyp ze szpiku kostnego 617 zł
Ketonuria – test paskowy 5.8 zł
Kokaina (mocz) – test kasetkowy 28 zł
Kreatynina (w surowicy, osoczu, moczu, DZM, dializacie, inne) 4.5 zł
Krioglobuliny 3.2 zł
Krwinki białe i czerwone w płynie z jam ciała 6.1 zł
Kwas moczowy (w surowicy, osoczu, moczu, DZM, inne) 5 zł
Kwas walproinowy FPIA - (krew) 50 zł
LD – Dehydrogenaza mleczanowa (w surowicy, osoczu, PJC, inne) 7.5 zł
LH 24 zł
Liczba Addisa 5.9 zł
Łańcuchy lekkie kappa w moczu 52 zł
Łańcuchy lekkie kappa w surowicy 52 zł
Łańcuchy lekkie lambda w moczu 52 zł
Łańcuchy lekkie lambda w surowicy 52 zł
Magnez (w surowicy, osoczu, moczu, DZM, inne) 5.5 zł
MB CK 16 zł
Mielogram – ilościowa ocena szpiku 35 zł
Mikroalbuminuria 18 zł
Mleczany (w osoczu) 10 zł
Mocznik (w surowicy, osoczu, moczu, DZM, dializacie, inne) 4.5 zł
Morfologia krwi 8.5 zł
Morfologia krwi + retikulocyty 14 zł
Morfologia krwi z rozmaz 9.5 zł
Morfologia krwi z rozmazem + retikulocyty 16 zł
MRSA 30 zł
Odczyn Biernackiego (OB) 4.5 zł
Odczyn Waalera-Rosego 35 zł
Odporność osmotyczna erytrocytów 6.6 zł
Odwirowanie krwi 1.4 zł
Odwirowanie z rozpipetowaniem materiału 3.5 zł
Opiaty EMIT - (mocz) 52 zł
Osad moczu 7 zł
Ozn. fosfatazy kwaśnej opornej na winian 6.9 zł
Oznaczenie czynnika von Willebranda 72 zł
Oznaczenie narkotyków szybkim testem kasetowym (mocz) 27 zł
Oznaczenie poziomu wankomycyny 39 zł
Peptyd natriuretyczny BNP 65 zł
Pleocytoza w dializacie 5.9 zł
Płyny z jam ciała – pH 6 zł
Płytki krwi liczone pod mikroskopem 7 zł
Płytki krwi poza wersanianem – cytrynian 8.5 zł
PMR – Metoda Sayka 5.9 zł
Pobranie krwi 3.5 zł
Pobranie krwi kapilarnej do oznaczenia RKZ 5.5 zł
Posiew krwi i innych płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny wysiękowe) posiew w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych, identyfikacja, antybiogram 120 zł
Potas (w surowicy, osoczu, moczu, DZM, inne) 4.5 zł
Poziom protrombiny 8.5 zł
Poziom fibrynogenu 8.5 zł
Probówka czerwona 5.0 ml 1 zł
Probówka do OB 1.8 ml 1.5 zł
Probówka do wymazu bez podłoża 1 zł
Probówka do wymazu z podłożem transportowym 2.5 zł
Probówka fioletowa 2.0 ml 1 zł
Probówka mikroczerwona 200 ul 2 zł
Probówka niebieska 2.7 ml 1.1 zł
Probówka popielata 3.0 ml 1.1 zł
Probówka zielona 1 zł
Progesteron 29 zł
Prokalcytonina 90 zł
Prolaktyna 31 zł
Proteinogram białek (w surowicy, moczu, inne) 17 zł
Próba Rumpel – Leeda 5 zł
Próby czystościowe 50 zł
Przeciwciała anty HCV 26 zł
Przeciwciała anty HIV 27 zł
Przeciwciała anty wirus różyczki klasy IgG 33 zł
Przeciwciała anty wirus różyczki klasy IgM 52 zł
Przeciwciała anty-CMV klasy IgM 43 zł
Przeciwciała anty-CMV klasy IgG 35 zł
Przeciwciała anty-HBc total 32 zł
Przeciwciała anty-HBs (ilościowo) 26 zł
Przeciwciała anty-toksoplazma IgG 33 zł
Przeciwciała anty-toksoplazma IgM 34 zł
Przeciwciała p. jądrowe (ANA) jakość 25 zł
PSA całkowity 28 zł
PTH – Parathormon 36 zł
Reakcja esterazowa 4.2 zł
Reakcja esterazowa hamowana NaF 4.2 zł
Reakcja PAS 53 zł
Reakcja POX 5.7 zł
RF – Czynnik reumatoidalny 12 zł
RKZ – Równowaga kwasowo-zasadowa 12 zł
Rozmaz dializatu 6 zł
Rozmaz krwi oceniany pod mikroskopem 9 zł
Rozmaz w płynie stawowym 6.3 zł
Sideroblasty, siderocyty 8.5 zł
Sód (w surowicy, osoczu, moczu, DZM, inne) 4.5 zł
Sporal 32,52 + 23 % VAT zł
Streptococcus agalactiae 35 zł
Strzykawka z heparyną litową 1ml 5.5 zł
Test Actim Influenza 63 zł
Test ciążowy – beta HCG w moczu 13 zł
Test Hama 4.4 zł
Test na obecność krążącego antykoagulantu 18 zł
Test potwierdzenia Borelioza IgG 115 zł
Test potwierdzenia Borelioza IgM 115 zł
Test sacharozowy 4.1 zł
Testosteron 28 zł
THC EMIT - (mocz) 52 zł
Transferyna 21 zł
Troponina I 27 zł
Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne (TLPD) 50 zł
Trójglicerydy (w surowicy, osoczu, inne) 6.5 zł
Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (Amitryptylinum, Doxepin, Anafranil) - (mocz) - test kasetkowy 28 zł
TSH tyreotropina 18 zł
Utrata białek w DZM 7 zł
Wapń całkowity (w surowicy, osoczu, moczu, DZM) 4.5 zł
Wapń zjonizowany (w surowicy) 10 zł
Witamina B12 50 zł
Witamina D3 50 zł
Wymaz okołoodbytniczy 5.5 zł
Zabezpieczenie PJC dla Patomotfologii 7.1 zł
Żelazo (w surowicy, osoczu, inne) 5.5 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Diagnostyka Obrazowa

Angio-CT (angiografia TK), aorty, naczyń: biodrowych, nerkowych, płucnych, mózgowych, kończyn górnych i dolnych 500 zł
Badanie dwóch okolic anatomicznych 200 zł
Badanie trzech okolic anatomicznych 300 zł
Barium Sulfuricum 200 ml 33 zł
Cholangiografia przez T-dren (bez procedury materiałowej) 204 zł
Cholangiografia śródoperacyjna 44 zł
Ciało obce w przełyku 146 zł
Cystografia (bez procedury materiałowej) 150 zł
Czaszka – osiowe (podstawa czaszki) 35 zł
Czaszka kpl. urazowy 80 zł
Czaszka PA i bok 55 zł
Czaszka PA i bok + TOWN 62 zł
Czaszka przyłóżkowa 115 zł
Dłonie 60 zł
Dłoń 40 zł
Dodatkowy komplet zdjęć 13.8 zł
Doppler – przetoka a-v 200 zł
Doppler aorty brzusznej 90 zł
Doppler dużych naczyń jamy brzusznej 90 zł
Doppler tętnic kończyny dolnej 120 zł
Doppler tętnic kończyny górnej 120 zł
Doppler tętnic nerkowych 120 zł
Doppler tętnic szyjnych 120 zł
Doppler układu wrotnego 120 zł
Doppler żył kończyny dolnej 120 zł
Doppler żył kończyny górnej 120 zł
Fistulografia (bez procedury materiałowej) 214 zł
Flebografia kończyn dolnych – dwie kończyny (bez procedury materiałowej) 450 zł
Flebografia kończyn dolnych – jedna kończyna (bez procedury materiałowej) 250 zł
Flebografia kończyn górnych – dwie kończyny (bez procedury materiałowej) 450 zł
Flebografia kończyn górnych – jedna kończyna (bez procedury materiałowej) 250 zł
HRCT kości skroniowych 300 zł
HRCT miąższu płucnego 300 zł
HSG (bez radiologa) 109 zł
Iniekcja domięśniowa 12 zł
Iniekcja dożylna 21 zł
Inna okolica anatomiczna nie wymieniona w cenniku bez kontrastu 250 zł
Inna okolica anatomiczna nie wymieniona w cenniku z kontrastem 300 zł
Jama brzuszna 40 zł
Jama brzuszna + pozioma wiązka 84 zł
Jama brzuszna poziomą wiązką 50 zł
Jama brzuszna przyłóżkowa 88 zł
Jama brzuszna przyłóżkowa – 2 zdjęcia 134 zł
Kanał wzrokowy wg Rhesego 55 zł
Klatka piersiowa PA i bok z kontrastem 80 zł
Klatka piersiowa – boczne z kontrastem 60 zł
Klatka piersiowa – przyłóżkowa 88 zł
Klatka piersiowa – zdjęcia skośne 60 zł
Klatka piersiowa + 2 boki 60 zł
Klatka piersiowa bok 35 zł
Klatka piersiowa PA 40 zł
Klatka piersiowa PA (noworodki – przyłóżkowa) 86 zł
Klatka piersiowa PA i bok 60 zł
Klatka piersiowa PA noworodki 51 zł
Klatka piersiowa warstwy (śr. ilość zdjęć warstw) 170 zł
Kolana – zdjęcia tunelowe – porównawczo 50 zł
Kolano 45 zł
Kolano – porównawczo 70 zł
Kolano – zdjęcie tunelowe (cena x ilość kątów – zdjęć) 90 zł
Konsultacja lekarska specjalistyczna 150 zł
Kontrast (do 50 ml) 60 zł
Kontrast (powyżej 50 ml) 120 zł
Kości przyłóżkowe 102 zł
Kości śródręcza 40 zł
Kość krzyżowa (2 zdjęcia) 50 zł
Kość ogonowa (2 zdjęcia) 50 zł
Kość piętowa 30 zł
Kość piętowa – porównawczo 50 zł
Kość piętowa – zdjęcie osiowe 30 zł
Kość piętowa – zdjęcie osiowe – porównawczo 50 zł
Kość ramieniowa ze stawem barkowym 50 zł
Kość ramieniowa ze stawem barkowym – porównawczo 70 zł
Kość ramieniowa ze stawem łokciowym 50 zł
Kość udowa + staw biodrowy – porównawczo 52 zł
Kość udowa ze stawem biodrowym 55 zł
Kość udowa ze stawem biodrowym i kolanowym 78 zł
Kość udowa ze stawem kolanowym 50 zł
Kręgosłup – zdjęcie celowane 50 zł
Kręgosłup cały 160 zł
Kręgosłup lędźwiowo – krzyżowy 50 zł
Kręgosłup lędźwiowo – krzyżowy – czynnościowy 70 zł
Kręgosłup lędźwiowo – krzyżowy – czynnościowy (komplet) 90 zł
Kręgosłup lędźwiowy – skośny (pieski) 60 zł
Kręgosłup piersiowy 50 zł
Kręgosłup piersiowy – czynnościowy 80 zł
Kręgosłup szyjny 65 zł
Kręgosłup szyjny – czynnościowy (2 zdjęcia) 65 zł
Kręgosłup szyjny – czynnościowy (komplet) 90 zł
Kręgosłup szyjny przyłóżkowy 115 zł
Łopatka 50 zł
Łuki jarzmowe 35 zł
Mammografia 80 zł
Mammografia jednego sutka 80 zł
Miednica 45 zł
Mostek 35 zł
Nadgarstek 30 zł
Nadgarstek – zdjęcie celowane 30 zł
Nadgarstki – porównawczo 50 zł
Nos 35 zł
Obojczyk 35 zł
Obojczyk – porównawczo 50 zł
Oczodoły 35 zł
Oczodoły – ciało obce 50 zł
Opis zdjęć dostarczonych (TK) 60 zł
Opis zdjęć dostarczonych RTG (1 zdjęcie) 26 zł
Palec 25 zł
Panorama 50 zł
Pasaż cały 500 zł
Pasaż jelita grubego 250 zł
Pielografia (bez procedury materiałowej) 111 zł
Piramidy przez oczodoły 35 zł
Podudzie 40 zł
Podudzie – porównawczo 60 zł
Podudzie + 2 stawy 72 zł
Pogranicze czaszkowo – szyjne 35 zł
Przedramię 40 zł
Przedramię – porównawczo 71 zł
Przedramię + 2 stawy 53 zł
Przełyk 150 zł
Rzepka 35 zł
Rzepka osiowe (1 zdjęcie) 42 zł
Rzepki – porównawczo 50 zł
Siodło tureckie 35 zł
Skopia 100 zł
Skopia – dodatkowa dokumentacja zdjęciowa 100 zł
Staw barkowo – transtorakalny 35 zł
Staw barkowy 30 zł
Staw barkowy – zdjęcie osiowe 35 zł
Staw barkowy w projekcji „Y” 50 zł
Staw biodrowy 40 zł
Staw biodrowy (zdjęcie osiowe) 40 zł
Staw biodrowy, miednica – przyłóżkowo 88 zł
Staw krzyżowo – biodrowy AP 40 zł
Staw łokciowy 40 zł
Staw skokowy 40 zł
Staw żuchwowo – skroniowy (4 zdjęcia) 90 zł
Staw żuchwowy (Schiller) 55 zł
Staw żuchwowy (Schiller) – porównawczo 59 zł
Stawy barkowe – porównawczo 50 zł
Stawy barkowe – porównawczo (zdjęcia osiowe) 60 zł
Stawy biodrowe 40 zł
Stawy biodrowe – porównawczo (zdjęcia osiowe) 60 zł
Stawy kolanowe na stojąco 77 zł
Stawy krzyżowo – biodrowe – skosy 60 zł
Stawy łokciowe – porównawczo 60 zł
Stawy skokowe – porównawczo 60 zł
Stopa 40 zł
Stopy 60 zł
Szczyty płuc 35 zł
Szyjka kości udowej 35 zł
Ślinianki 50 zł
Tarczyca – tchawica 50 zł
Tomografia komputerowa głowy bez kontrastu 250 zł
Tomografia komputerowa głowy z kontrastem 300 zł
Tomografia komputerowa jednego stawu z rekonstrukcją 3D 300 zł
Tomografia komputerowa kl. piersiowej z kontrastem 350 zł
Tomografia komputerowa kości z kontrastem 350 zł
Tomografia komputerowa kręgosłupa – 1 odcinek 250 zł
Tomografia komputerowa kręgosłupa z kontrastem 300 zł
Tomografia komputerowa spiralna jamy brzusznej bez kontrastu 300 zł
Tomografia komputerowa spiralna jamy brzusznej z kontrastem 350 zł
Tomografia komputerowa spiralna klatki piersiowej bez kontrastu 300 zł
Tomografia komputerowa spiralna kości (łopatka, stopa, podudzie, stawy) + rekonstrukcja 3D 300 zł
Tomografia komputerowa spiralna miednicy małej bez kontrastu 300 zł
Tomografia komputerowa spiralna miednicy małej z kontrastem 350 zł
Tomografia komputerowa spiralna oczodołów bez kontrastu 250 zł
Tomografia komputerowa spiralna oczodołów z kontrastem 350 zł
Tomografia komputerowa spiralna szyi bez kontrastu 300 zł
Tomografia komputerowa spiralna szyi z kontrastem 350 zł
Tomografia komputerowa spiralna twarzoczaszki bez kontrastu 300 zł
Tomografia komputerowa spiralna twarzoczaszki z kontrastem 350 zł
Tomografia komputerowa stawu z kontrastem 350 zł
Twarzo-czaszka 35 zł
Układ moczowy 40 zł
Urografia (bez procedury materiałowej) 177 zł
USG inne 85 zł
USG jamy brzusznej 80 zł
USG macicy ciężarnej 85 zł
USG miednicy małej – ginekologia 80 zł
USG miednicy małej – gruczoł krokowy z zaleganiem moczu 80 zł
USG sutków 85 zł
USG szyi (komplet) 120 zł
USG ślinianek 85 zł
USG tarczycy 85 zł
USG tkanek miękkich 85 zł
USG węzłów chłonnych 5 zł
USG węzłów chłonnych – miejsca węzłowe 100 zł
Wiek kostnienia 40 zł
Wlew 250 zł
Wykorzystanie aparatu usg przez lekarzy spoza ZDO 35 zł
Wyrostki sutkowe 60 zł
Zatoki 35 zł
Ząb obrotnika (2 zdjęcia) 50 zł
Zdjęcia skalometryczne 83 zł
Zdjęcia styczne 59 zł
Zdjęcia śródoperacyjne 48 zł
Zdjęcie po zabiegu – kręgosłup 64 zł
Żebra – AP (1 zdjęcie) 40 zł
Żebra – AP + bok (2 zdjęcia) 60 zł
Żołądek i dwunastnica 250 zł
Żuchwa PA 35 zł
Żuchwa PA i skosy 70 zł
Żuchwa skosy 50 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Pracownia Serologii Zakładu Transfuzjologii

Wpisanie grupy krwi do karty (koszt dokonania wpisu do karty to koszt 2 badań +koszt karty + koszt pobrania próbek) informacje o karcie pod adresem: http://www.szpitalrydygier.pl/o-nas/świadczenia-nfz/krew-karta/ 68.5 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Medycyna Pracy

Wizyta u lekarza medycyny pracy (założenie dokumentacji i wydanie zaświadczenia) - badania wysokościowe okresowe + 23 % VAT 50 zł
Wizyta u lekarza medycyny pracy (założenie dokumentacji i wydanie zaświadczenia) - profilaktyka medycyny pracy - badania wstępne / okresowe  50 zł
Wizyta u lekarza medycyny pracy (założenie dokumentacji i wydanie zaświadczenia) - badania lekarskie kierowców + 23 % VAT 100 zł
Wpis do książeczki sanitarno-epidemiologicznej lekarza medycyny pracy (wizyta u lekarza, założenie dokumentacji wraz z wpisem do książeczki - bez badań kału na nosicielstwo, które wykonuje sanepid) + 23 % VAT 50 zł
Zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy wydane przez lekarza medycyny pracy (wizyta u lekarza, założenie dokumentacji i wydanie stosownego zaświadczenia) + 23 % VAT 50 zł
Wydanie zaświadczenia do celów określenia zdolności do pełnienia funkcji instruktora sportowego, wydane przez lekarza medycyny pracy + 23 % VAT  50 zł
Wydanie zaświadczenia do celów określenia zdolności do pełnienia funkcji instruktora sportowego, wydane przez lekarza medycyny pracy + 23 % VAT 50 zł
Konsultacja neurologiczna - badania wysokościowe okresowe (wizyta u lekarza, założenie dokumentacji i wydanie stosownego zaświadczenia) - Do ceny należy doliczyć 23 % VAT 90 zł
Konsultacja neurologiczna - badania lekarskie kierowców (wizyta u lekarza, założenie dokumentacji i wydanie stosownego zaświadczenia) - Do ceny należy doliczyć 23 % VAT 90 zł
Konsultacja okulistyczna - profilaktyka medycyny pracy (wizyta u lekarza, założenie dokumentacji i wydanie stosownego zaświadczenia)  80 zł
Konsultacja okulistyczna - badania wysokościowe okresowe (wizyta u lekarza, założenie dokumentacji i wydanie stosownego zaświadczenia) - Do ceny należy doliczyć 23 % VAT 100 zł
Konsultacja okulistyczna - badania lekarskie kierowców (wizyta u lekarza, założenie dokumentacji i wydanie stosownego zaświadczenia) - Do ceny należy doliczyć 23 % VAT 100 zł
Konsultacja laryngologiczna - badania wysokościowe okresowe (wizyta u lekarza, założenie dokumentacji i wydanie stosownego zaświadczenia) + 23 % VAT 90 zł
Konsultacja laryngologiczna - badania lekarskie kierowców (wizyta u lekarza, założenie dokumentacji i wydanie stosownego zaświadczenia) + 23 % VAT 90 zł
Wydanie orzeczenia dla wydziału komunikacji - badania do prawa jazdy, kat A przez lekarza uprawnionego do badań kierowców  100 zł
Wydanie orzeczenia dla wydziału komunikacji - badania do prawa jazdy, kat B przez lekarza uprawnionego do badań kierowców  100 zł
Wydanie orzeczenia dla wydziału komunikacji - badania do prawa jazdy, kat C,D,C+E,D+E / badanie na stanowisku kierowca przez lekarza uprawnionego do badań kierowców  100 zł
Wydanie orzeczenia - badania kierowców zawodowych zgodnie z ustawą o transporcie drogowym) przez lekarza uprawnionego do badań kierowców  100 zł
Wydanie orzeczenia - badania kierowców zawodowych (nie podlegających ustawie o transporcie drogowym) przez lekarza uprawnionego do badań kierowców  100 zł
10 % upustu w cenie na wszystkie usługi medyczne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) 0 zł

Turystyka medyczna

Chcielibyśmy rozwijać ten rodzaj działań w celu pozyskiwania pacjenta zagranicznego, prywatnie ubezpieczonego. Daje to możliwość poszerzania udzielanych świadczeń o rynki zagraniczne, prestiż i uzyskanie bezpośrednich korzyści finansowych. Działanie ma na celu współpracę z jednostkami, które będą w stanie pozyskać klienta obcojęzycznego zainteresowanego wykonaniem u nas danego zabiegu medycznego podczas jego pobytu w celach turystycznych w Krakowie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 12 64 68 128BIURO OBSŁUGI PACJENTA KOMERCYJNEGO

Kraków, os. Złotej Jesieni 1, budynek główny Szpitala, I piętro, pok. 270 (obok Laboratorium).
Godziny otwarcia: 8.00 – 18.00 (pn - pt)
nr tel. 12 64 68 649 | rejestracja - konsultacje i zabiegi
nr tel. 12 64 68 575 | diagnostyka obrazowa (rtg, tomografia)
nr tel. 12 64 68 337 | endoskopia (gastroskopia, kolonoskopia)
e-mail: uslugi-platne@rydygierkrakow.pl

Kontakt dla Klientów instytucjonalnych :
Mirosław Orzeł
Kierownik Działu Komercji, Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej
Tel. 12 646 81 28